Formandens beretning til årets generalforsamling

By 8. april 2021Info

Velkommen til dette års generalforsamling i FSK-PO. Som alle andre måtte vi kystfiskere, også bide i det sure ”corona-æble”, og må mødes online. Forhåbentlig lysner det snart, og vi kan mødes igen og se hinanden i øjnene.

 

I året der gik, blev coronaen og Brexit de store sorte skyer, der lå over fiskeriet. Corona pandemien ramte alle med et brag, og fiskeriet gik heller ikke fri. Vi kystfiskere oplevede priser der styrtdykkede under den første nedlukning. Priserne er stadig ikke helt oppe på de arter, der primært går til restauranter, men heldigvis kom hjælpepakkerne, som fiskeriet kunne gøre brug af.

 

Hjælpepakkerne fra Brexit lader vente på sig. Men vi ved, at myndighederne har gjort – og gør – en kæmpe indsats i forhold til at komme på plads med rammerne, sådan at fiskeriet kan kompenseres. Vi har i FSK-PO været i tæt dialog med blandt andet ministeriet om hjælpepakkerne, sådan at de kan gavne fiskeriet på den bedst mulige måde. For Brexit blev ikke som vi havde håbet. Og mange kystfiskere vil komme til at mangle fisk.

 

Et af højdepunkterne i 2020 var, at det statslige mærke NaturSkånsom blev lanceret. Mærket bakkes op af miljøorganisationerne, og selvom der ikke var så mange arter med fra start, er der her i 2021 komme langt flere arter med. Mit og foreningens håb er, at mærket kan bidrage til at fremme det skånsomme kystfiskeri, og på sigt give en højere pris for vores gode fisk.

 

Der er stadig ikke kommet en holdbar og langsigtet løsning på kystfiskernes udfordringer med bomtrawlsfiskeriet i Skagerrak og Nordsøen. Bomtrawlsfiskeriet er en bombe under det skånsomme kystfiskeri, og er derfor en sag, som foreningen arbejder intensivt på at få løst. FSK-PO vil gerne have bomtrawlsfiskeriet helt udfaset. Og vi arbejder med problematikken både i EU, med det danske folketing, med det danske embedsværk og med miljøorganisationer for at komme igennem med vores mål. Men det er desværre en meget langsommelig proces, som slet ikke går i det tempo vi kunne ønske.

 

2020 bød også på et forslag fra FSK-PO om at omlægge fiskeriet i område 22 i vestlige Østersø til skånsomt fiskeri. Forslaget var et led det arbejde som daværende fiskeriminister Mogens Jensens (S) igangsatte, for at få en ny og bedre forvaltning af Østersøens fiskeri. Vores forslag om en omlægning til skånsomt fiskeri, blev bakket op af både miljøorganisationer og større markedsaktører, og blev også vel modtaget af Folketinget og ministeren. FSK-PO afholdt også en række dialogmøder med fiskere og andre interessenter, hvor forslag blev diskuteret. På trods af, at vi nu har fået ny minister, vil arbejdet om en udvikling af Østersøen fiskeri fortsætte. Og vi sidder med ved bordet.

 

Forslaget om at omlægge fiskeriet i område 22 til skånsomt fiskeri, var kun et af mange forslag som FSK-PO sendte ind som led i arbejdet med østersøens fremtidige forvaltning. Sammen med Danmarks Fiskeriforening PO foreslog vi blandt andet at ændre forvaltningen af sæl og skarv, sådan at målet blev en balance imellem fisk, fiskeri og sæl/skarv.

 

Forholdet imellem skarv, sæler og kystfiskeri er nemlig et emne som ikke kan negligeres. Det er et stadigt voksende problem, som må og skal løses, hvis kystfiskeriet skal være rentabelt. FSK-PO arbejder derfor på at forvaltningen af disse arter kommer i tråd med de faktiske forhold på havet, og at ingen dyr holdes ”hellige”.

 

FSK-PO arbejder med mange sager som berører kystfiskeriet. Jeg kan ikke nævne alt, men vil dig fremhæve vores arbejde for at fremtidssikre ålefiskeriet, arbejdet for at sikre at de mindre kystfiskere får adgang til at fiske hjertemuslinger i Limfjorden, og vores arbejde for at havplaner og beskyttede områder kan gavne kystfiskeriet.

 

I foreningen er der også sket nogle forandringer i 2020. I foråret måtte vi sige farvel til Søren Dolriis, da der grundet Corona ikke var arbejde at udfører da alle arrangementer blev aflyst. Men vi fik heldigvis slutningen af 2020 mulighed for at ansætte David Lange som projektleder for at forankre NaturSkånsom i markedet og ved Jer fiskere. Og her i februar i år kom Marc Eskelund til som ny kystfiskerikonsulent. Derudover varetager vores studentermedhjælper Charlotte Max Jørgensen vores Twitter, Facebook og instagram, og vi har ansat Gitte Haar som ekstern konsulent.

 

Jeg vil gerne slutte af med at takke alle medlemmer, medarbejdere og bestyrelsen for et godt samarbejde i 2020.

 

Søren Jacobsen, formand i FSK-PO – 31. marts 2021.