Flere fisk i havet og et hav i balance

By 24. januar 2023Nyheder

Under denne overskrift præsenterede formanden Søren Jacobsen Fiskerikommissionen for FSK-POs mission på et møde den 18. januar 2023. Mødet i kommissionen var det første, hvor fiskeriorganisationerne fik mulighed for at præsentere sine visioner for fremtidens dansk erhvervsfiskeri. FSK lagde i sit oplæg vægt på at kystfiskeriet er fremtidens fiskeri. Det medfører bl.a. flere lokale kystfartøjer, høj værdi og kvalitet af fangsten og et hav i bedre balance, både med hensyn til rovdyr og det pressede havmiljø.

Fisken på disken
For at illustrere hvordan kvoterne bruges i dag havde Søren og Marc fra FSK i dagens anledning medbragt en lille 5’er torsk til at illustrere størrelsen på de fisk, der fanges flest af i den vestlige Østersø.
På den måde kunne medlemmerne af Fiskerikommissionen ved selvsyn se den meget ringe størrelse af de fisk, der fanges flest af – og dermed bedre vurdere det meget ringe udbytte pr. fanget fisk.

Flere oplysninger hos politisk rådgiver Marc Eskelund