Fiskeriminister Rasmus Prehn vil sikre kystfiskerne i fremtiden

By 22. september 2022Nyheder

I en artikel bragt i Nordsøposten den 21. september 2022, udtrykker Venstres Torsten Schack Pedersen bekymring over, at fiskeriminister Rasmus Prehn foreslår, at kystfiskerordningen samles under én pulje. Det er ikke en bekymring, som FSK-PO deler. Og det er der flere årsager til:

Først og fremmest, ministeren tager ingen kvoter fra kystfiskerne. Med ministerens forslag vil kystfiskerordning faktisk sikre kystfiskernes kvoter fremover.

Det har altid været meningen, at den åbne kystfiskerordningen ikke var permanent. Det blev aftalt i den politiske aftale “vækst- og udviklingspakke til dansk fiskeri” i 2016 samt ved den efterfølgende aftale om styrkelse af kystfiskerordningen i 2019. Begge aftaler som Venstre i øvrigt har tilsluttet sig.

Dertil kommer, at det netop er formålet med kystfiskerordningen at beskytte, styrke og fremtidssikre kystfiskerne ved at bibeholde fiskerimuligheder og kapacitet blandt kystfiskerne. Og samtidig undgå spekulation og opkøb, som udhuler det danske kystfiskeri. Dette vil også sikre kvoter i kystfiskeriet til næste generation.

“At der skal være én kystfiskerordning har hele tiden været tanken, og det skal være med til at sikre kystfiskeriet fremover”, udtaler Søren Jacobsen, formand for FSK-PO. “Vi ser det ikke som et pres på fiskerne, men nærmere, at det giver kystfiskeriet muligheder og ro i en svær tid.”

FSK-PO støtter derfor Rasmus Prehns forslag om, at kystfiskerordningen fremover fortsætter som én selvstændig kystfiskerordning. Som desuden vil være åben for alle kystfiskere, der tidligere har været i den tidsbegrænsede ordning.