Fiskerikommissionens rapport er udsat

By 8. september 2023Nyheder

Fiskerikommissionen har besluttet at udsætte offentliggørelsen af deres rapport, for at få bedre tid til at behandle de mange og komplekse problemstillinger indenfor fiskeriet, der skal konkluderes på.

Det har kommissionens formand Lars Barfoed meldt ud til Kommissionens Rådgivende panel, hvor FSK-PO er medlem. Udsættelsen af rapporten er selvfølgelig aftalt med ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V).

”Vi har fuld forståelse for at Fiskerikommissionen har brug for mere tid. Fiskeriet er komplekst, og både fiskeriet, havnaturen og fiskebestandene er bedst tjent med, at der kommer konkrete forslag og specifikke anbefalinger fra kommissionen”, siger Søren Jacobsen, kystfisker og formand i FSK-PO.

Efter planen skulle Fiskerikommissionen være kommet med deres anbefalinger den 1. oktober, men nu er rapporten altså udsat til et ikke nærmere defineret tidspunkt. Årsagen til forsinkelsen skal bl.a. findes i, at der – lige efter kommissionen var nedsat – blev udskrevet valg. Og en kommission kan ikke arbejde før der igen er dannet regering.

FSK-PO har stadig store forventninger til kommissionen. Og den ekstra tid, de nu har til rådighed, håber vi, de bruger på at finpudse og diskutere, hvordan kystfiskeriet kan udbredes og styrkes.

For kystfiskeri er jo lidt af et hattrick, når det kommer til fiskeriforvaltning. Fiskeriet kan opretholdes til gavn for samfundsøkonomien, samtidig med at presset på naturen sænkes. Derfor håber vi at en central del af Fiskerikommissionens anbefalinger bliver:

At kystfiskeriet med skånsomme redskaber styrkes som ”grøn motor” i omstillingen af fiskeriet

At flere store områder på havet reserveres til skånsomt fiskeri – startende med Bælthavet (område 22).

FSK-PO har mange andre anbefalinger til fiskerikommissionen, og fælles for dem alle er, at en markant styrkelse og vækst i det skånsomme kystfiskeri bør være en central del af den grønne omstilling af dansk fiskeri.

#fiskerikommission