Er der PFAS i fisk?

By 31. januar 2023Nyheder

Efter den seneste tids debat om PFAS i bl.a. æggeblommer (fra økologiske høns) er der et spørgsmål, der trænger sig på: Om ikke andre fødevarer, der anses for sunde, også indeholder de giftige kemikalier? Her er svaret desværre ja. PFAS er overalt. Men indholdet af PFAS i fisk ligger langt under grænseværdierne. Det viser tal fra Fødevarestyrelsen.

PFOS langt under grænseværdierne
Fødevarestyrelsen testede i 2021, 13 forskellige fiskearter for en række PFASer, men det var kun PFOS der kunne spores– og altså heldigvis i koncentrationer langt under grænseværdierne. De testede arter var blandt andet torsk, rødspætte, kuller og ising.

Selv i Korsør Nor, hvor man målte PFOS i blandt andet skrubber og fjordrejer, viste prøverne ingen PFOS -værdier over grænseværdierne. Korsør Nor var jo det første sted, man opdagede de massive forureninger, der var følge af brugen af brandskum. De meget høje PFOS-værdier var i prøver fra kød, hvor vurderingen lød at der var en sundhedsmæssig risiko.

Lavt niveau for andre kemikalier
Også andre kemikalier optræder i fisk, men på et lavt niveau. Blandt andet har Fødevarestyrelsen vist, at fisk, der er fanget i Kattegat, Øresund og Bælthavet har indhold af bly, cadmium og kviksølv, der er lavere end grænseværdierne.

Fisk er sundt!
Der kan dog være steder, hvor man skal være opmærksom på kemikalier. Fordi der kan være lokale forureninger. Men helt overordnet er beskeden stadig: Fisk er sundt og fisk er derfor også anbefalet i de officielle kostråd. Kostrådene bygger også på at spise mere miljøvenligt. Og her er anbefalingen derfor at spise miljømærkede fisk som f.eks. fisk med mærket NaturSkånsom.

Konklusion: Havet er samlet set – som resten af naturen under pres
Havet er som resten af naturen påvirket af kemikalier. Det viser de seneste målinger fra det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA). Desuden viser senere års udvikling, at de danske farvande fortsat også er meget sårbare over for andre presfaktorer som fx iltsvind og dumpning. Det danske havmiljø er endnu langt fra EU’s mål om såkaldt ”en stabil god miljøtilstand”.