Eksperter: Skånsomt fiskeri kan godt foregå i beskyttede områder

By 24. januar 2023Nyheder

Ligesom Danmark har et Klimaråd, har vi nu også fået et Biodiversitetsråd. Altså et råd af eksperter, der skal kortlægge, hvordan det står til med naturen i Danmark og komme med forslag til, hvordan naturen får det bedre. Rådet fremlagde deres første rapport i november sidste år. Ifølge eksperterne har naturen i havet det dårligt, og hovedårsagerne er fiskeri og næringsstofbelastning. Men dykker man lidt længere ned i rapporten, står det helt klart, at det ikke er det skånsomme fiskeri, der ifølge eksperterne udgør en trussel.

Rådet fremlagde deres første rapport i november sidste år, og i sidste uge udkom så de kommentarer som forskellige organisationer – herunder FSK-PO – har haft til rapporten. Rådet anbefaler, at 30 % af havarealet skal beskyttes. Heraf 10 % fuldt beskyttet. Eksperterne mener ikke der skal fiskes inde i de 10 %, imens skånsomt fiskeri i udgangspunktet godt kan foregå i de resterende beskyttede områder. Det er godt nyt. For det betyder, at det skånsomme fiskeri – også af de bedste natureksperter i Danmark – ses som en produktion, der er foreneligt med, at vi passer på naturen. Den udlægning er vi glade for i FSK-PO (selvom vi naturligvis ikke er tilfredse med, at rådet ikke anerkender traditionelt snurrevod som et skånsomt redskab.)

Rapporten åbner også op for en mere helhedsorienteret naturforståelse. Det er i hvert fald sådan vi i FSK-PO læser rapporten. Rådet skriver nemlig, at vi skal væk fra et fokus på specifikke arter og naturtyper til et ”fokus på økologisk integritet og funktionalitet af økosystemerne”. Det er det vi i FSK-PO kalder balance. Vi håber virkelig at denne erkendelse kan føre til en mere aktiv forvaltning af sæl og skarv, som vi har efterlyst i mange år. Det har vi også skrevet i vores kommentarer til rapporten.

Men Biodiversitetsrådet skriver også, at man skal gøre meget mere for naturen udenfor de beskyttede områder. Og her ser FSK-PO det som helt oplagt at man fremmer det skånsomme fiskeri.
Det er helt essentielt at alle – både politikere, forvaltere og grønne organisationer – forstår, at ved at fremme det skånsomme fiskeri så skaber man grundlag for en bedre natur, samtidig med, at vi ikke lukker ”produktionsdanmark” ned.

Læs Biodiversitetsrådets rapport og kommentarerne til rapporten.