Efter EU’s ministerrådsmøde: Dansk ålefiskeri under massivt pres

By 14. december 2021Pressemeddelelse

Helsingør, 14. december 2021: EU’s fiskeriministre er i dag blevet enige om næste års fiskekvote for visse bestande i Skagerrak, Kattegat og Nordsøen. Lidt under radaren har EU’s ministre dog også med et snuptag stort set afviklet det danske ålefiskeri i 2022.

I dag er der stop for ålefiskeri i månederne december, januar og februar. Dagens aftale betyder, at lukkeperioden næste år skal lægges i de måneder, hvor ålen vandrer. Disse måneder falder også sammen med de måneder, hvor ålefiskeriet er bedst.
Når man lukker for fiskeri i de måneder hvor fiskeriet foregår. Så betyder dagens aftale en afvikling af ålefiskeriet næste år. Vi kan ikke se det som andet. Det er intet mindre end en katastrofe for rigtig mange skånsomme kystfiskere”, siger Søren Jacobsen, formand i Foreningen
for Skånsomt Kystfiskeri PO.
Foreningen vil nu kalde sine medlemmer sammen til et krisemøde, og kontakte fiskeriminister Rasmus Prehn (S), Folketingets partier og embedsværket for at lave en plan for fremtiden. Målet er at det danske ålefiskeri består og udvikles.
Ålefiskeriet har siden 2009 været underlagt en genopretningsplan fordi tilgangen af nye ål til bestanden er meget lille. Danmark har levet op til reglerne i genopretningsplanen, og dansk ålefiskeri er reduceret betydeligt. Lukkeperioden kommer oven i de restriktioner, der blev indført i
2009.

Der er kommet flere ål i danske farvande, og dansk ålefiskeri betyder utrolig lidt for ålebestandene ve og vel. Derfor vækker dagens aftale undren hos Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri.
”Vi ser mange flere ål ude ved kysterne end vi har gjort længe, så vi er på rette vej. Men det tager lang tid at genoprette bestanden. Vi fiskere har gjort alt det vi er blevet pålagt, og derfor undrer det os rigtig meget at der nu kommer endnu flere restriktioner næste år”, siger Søren Jacobsen.
———————
Mere information: Læs FSKPOs indlæg på Altinget om ål fra 10. februar i år. Find det
her.
Kontakt: Søren Jacobsen, formand i Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri PO og kystfisker fra Helsingør: tlf.: 2122 7243 eller Hanne Winter, biolog i Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri PO, tlf.: 2810 9059