Dumpning ødelægger fiskeriet

By 19. august 2021Info
Når der dumpes havneslam er der meget få, eller ingen fisk, i kystfiskernes garn.

Når havnebassiner rundt om i Danmark skal udvides eller graves ud. Så dumpes det opgravede mudder og slam i havet på de såkaldte klappladser. Dette foregår året rundt i hele Danmark. Og det har konsekvenser for fiskene. Og dermed også for kystfiskerne. For når der dumpes, så forsvinder fiskene, og kystfiskerne kan ikke fange de fisk de plejer at kunne fange.

Det er miljøstyrelsen der giver tilladelse til dumpningen af havneslam. Men kystfiskerne forstår ikke, at tilladelserne gives. For selvom myndighederne vurderer at der ikke er nogen betydelig negative konsekvenser for naturen ved at dumpe havneslammet. Så er fiskerne oplevelser en helt anden.

I Storebælt er der en klapplads ved Asnæs Spids, der ligger ved Kalundborg. I over 20 år er området blevet brugt som klapplads for blandt andet Kalundborg Havn. Området var engang en af de bedste steder at pilke torsk. I dag er fiskepladsen fyldt op med slam, og fiskene er for længst væk.

Men også i området omkring klappladsen oplever kystfiskerne problemer.

Kalundborg Havn dumpede over en kort årrække for et par år tilbage 1,2 millioner m2 på klappladsen. Og fra den ene dag til den anden lå gode fiskepladser helt op til 4-5 km fra klappladsen øde hen.

Fra at kystfiskerne kunne fange 2-300 kg rødspætter om dagen i deres garn. Fangede de pludselig ingen fisk. Og her 2 år efter sætter fiskerne i området stadig ikke redskaber på de gamle fiskepladser. Dumpning har simpelthen lagt ellers gode fiskepladser øde hen.

FSKPO mener at klapning af havneslam bør forbydes.