DTU skal undersøge hvor mange torsk skarven æder

By 1. marts 2022Nyheder
Der er kommet mange flere skarver i danske farvande siden fuglen blev totalfredet i Danmark i 1980.
Der er over 31.000 ynglepar. Og derudover kommer der hvert år mange skarver på træk fra andre lande, hvilket får antallet op på 150.000 fugle.
”Så mange skarver spiser rigtig mange fisk, omkring 15.000 tons fisk om året”, vurderer Niels Jepsen fra DTU, der i mange år har arbejdet med at undersøge skarver.
Særligt i indre farvande har fiskerne i mange år været bekymrede for, om mange af de små torsk ender som mad for de mange skarver.
“I tidligere undersøgelser er det f. eks. blevet vist at skarver kan spise næsten hele rekrutteringen af skrubber i Ringkøbing Fjord, og holder ålebestanden på et minimum. Der er derfor ingen grund til at tro, at skarverne ikke også har en kæmpe betydning for torskebestanden”, siger Niels Jepsen.
Og derfor skal Niels Jepsen og hans kolleger fra DTU Aqua sammen med fiskerne nu undersøge, hvor mange småtorsk der ender i skarvernes maver.
”Vi går snart i gang med at mærke små torsk i vestlige Østersø. Og så skal vi senere ud i skarvkolonierne for at se hvor mange af PIT-mærkerne vi kan genfinde derude. På den måde kan vi måske bedre estimere, hvor stort indhug skarverne gør på den vestlige torskebestand”, siger Niels Jepsen.
Fiskerne ser hvert år rigtig mange små torsk i den vestlige Østersø. Men torskene bliver aldrig store. Og bestanden af torsk skrumper.
“Der kan være mange grunde til at fiskebestandene langs kysterne og indre farvande er mindsket så kraftigt som det er tilfældet, men når situationen er så dårlig som nu, frygter vi, at en stor bestand af skarv kan forhindre at bestandene kommer op igen, simpelthen fordi alle rekrutterne bliver ædt inden de når at blive kønsmodne”, siger Niels Jepsen
I 2022 er kvoten på torsk i den vestlige Østersø reduceret med 88 %, og fiskerne kan derfor se frem til et magert år. Fiskerne frygter dog, at deres indsats er forgæves, hvis alle de små torsk blot havner som mad til de mange skarver. Det vil Niels Jepsens og DTUs forsøg kunne give svar på.
Projektet er finansieret af Fiskeafgiftsfonden, og er et samarbejde imellem DTU, Danmarks Fiskeriforening og FSK-PO.