Der skal også være plads til fisk og fiskere

Debatindlæg af Søren Jacobsen, formand i FSK, bragt i Helsingør Dagblad 19. august 2020.

I lederen tirsdag den 11. august skriver chefredaktør Peter Hagmund-Hansen at det skal bevises at sælen har en negativ effekt på biodiversiteten i Øresund, før en eventuel jagt kan sættes ind.

Dokumentation har jeg nok af. De hænger i min telefon hver eneste uge. Fiskere, der oplever at ellers gode fiskepladser lægges øde på få år, når sælerne bliver for mange. Fiskene flygter, gemmer sig – jeg ved det ikke. Men væk er de. Og de kommer ikke igen.

Samtidig oplever fiskerne i Øresund at torsken er inficeret med leverorm. En parasit der kommer sammen med sælerne da parasitten blandt andet bruger sælen som mellemvært. Også forskerne er bekymret for, hvad denne parasit betyder for torskens ve og vel.

Vi har i Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri gentagne gange opfordret både Folketinget og Miljøministeriet til at undersøge, om de fisketomme kyster kan skyldes sæler. Men indtil videre uden held. At parasitten skyldes sæler er almindelig kendt.

Fra vores båd ser det ud til, at vores samfund prioriterer sælen fremfor fiskene og et økosystem i balance. Det er helt forfejlet.

En økosystembaseret forvaltning, som Danmark faktisk er forpligtet til at føre, bør netop tage hensyn til hele økosystemet, og ikke bare specifik fredning af ikoniske dyr. Dette er faktisk også, hvad den internationale naturbeskyttelsesorganisation IUCN anbefaler.

Jeg håber virkelig ikke, at vores kamp for retten til at drive et skånsomt kystfiskeri opfattes som en kamp mellem kystfiskeri og sæler. Det ønsker vi ikke. Vi kæmper nemlig for et økosystem i balance, hvor der er plads til både fisk, fiskere og sæler. At skabe en sådan balance er en myndighedsopgave. Det kan aldrig blive fiskernes.