Der kan fiskes med garn i Thor vindmøllepark når parken står færdig

By 24. marts 2021Info

Her skal Thor vindmøllepark ligge. Billedet udlånt af Energistyrelsen.

 

Arbejdet med den kommende vindmøllepark Thor, der skal ligge i Nordsøen ud for Thorsminde, er så småt igangsat og de første miljøvurderinger for det udpegede område er blevet offentliggjort. Projektet er dog stadig i en meget tidlig fase, hvor selve udbuddet (hvem der skal lave vindmølleparken) og hvor møllerne præcist skal stå, ikke endnu er afgjort.

De obligatoriske miljøkonsekvensvurderinger (VVM) kan heller ikke udarbejdes før udbudsvinderen er udpeget, og har indsendt sit detailprojekt.

FSK-PO har været i kontakt med Energistyrelsen, der har bekræftet, at garnfiskeri som udgangspunkt være tilladt ved møller og kabler under vindmølleparkens almindelige drift.

“Der bliver ikke forbud mod garnfiskeri mellem møllerne i vindmølleparkerne, men der gælder et forbud mod trawl henover kabler jf. kabelbekendtgørelsen, hvilket skal sikre, at kabler ikke eksponeres unødigt, eller beskadiges. Under arbejdet med opsætningen af møllerne og kablerne vil der være midlertidige sikkerhedszoner og lukninger af områder, som kan give begrænsninger i fiskeriet i kortere perioder, men på sigt vil det være muligt at fiske med garn mellem møllerne efter de gældende regler i fiskeriloven, som er skrevet ind i koncessionsaftalen til udbudsmaterialet. Det fremgår også af udbudsmaterialet til Thor, at fiskere vil have mulighed for at søge kompensation for eventuel tabt fiskeriindtægt efter gældende regler i fiskeriloven.”, siger Jeppe Lundbæk, chefkonsulent i Energistyrelsens center for vedvarende energi.

Ifølge tidsplanen skal møllerne senest stå færdigt i 2027, hvorfor der stadig kan gå adskillige år før de første spadestik til projektet bliver taget.

Kontakt Kystfiskerkonsulent Marc Eskelund på marc@fskpo.dk / +45 2627 6912 for yderlig information.