Debat: Dumpning af havneslam og råstofindvinding ødelægger havets natur

I august 2013 var der protestsejlads imod sandsugning i Øresund. Her deltog blandt andre Akvariechef på Øresundsakvariet Jens Peder Jeppesen, der her viser fund fra havbunden frem til blandt andre daværende Miljøminister Kirsten Brosbøl (S) og Steen Gade (SF).

 

Indlæg bragt på Altinget 25. februar 2021

Havets natur udgjorde desværre ikke en særlig stor del af natur-og biodiversitetspakken, men vi kystfiskere håber på, at Lea Wermelin (S) i den barslede gennemgang af eksisterende lovgivning på natur- og biodiversitetsområdet også vil se på de politikker, der påvirker havets biodiversitet i negativ retning.

For i en verden, der skriger på bæredygtige grønne løsninger og mere natur, virker det på os himmelråbende gammeldags at bruge havet som losseplads og fjerne vigtig marin natur i form af sten og grus for at lave beton.

Vi mener derfor, at al dumpning af giftigt materiale på havet skal stoppes, og at råstofindvindingen skal reduceres betydeligt. Og at disse aktiviteter kun må foregå i områder, der ikke er sårbare eller vigtige for det samlede marine økosystem.

Mindre råstofindvinding og krav om genopretning
Man bør stoppe sand-, sten- og grusindvinding i og omkring opvækstområder for fisk, på gydepladser og på fiskepladser. Også ude på Jyske Rev – der ellers er et yndet område for råstofbranchen.

Derudover bør der indføres et krav om, at store dele af den ødelagte natur skal genoprettes, når virksomhederne er færdige med at suge et område tomt.

De planlagte energi-øer vækker også bekymring hos os fiskere. Hvor skal materialet komme fra? Og vil man sikre sig, at de store mængder materiale, der skal bruges, indvindes bæredygtigt og langsigtet?

Stop – havet er ikke en losseplads
Dumpning af havneslam – eller klapning – er i dag det eneste affald, der er tilladt at smide på havet. Ja – for det er det, vi gør. Vi smider affald i havet. Man skal godt nok have tilladelse først. Men der er tale om affald. Og tilladelserne gives i en lind strøm over hele landet.

I nogle tilfælde kan det være i orden at klappe. Det er, hvis der er sejlrender, der skal holdes frie, eller hvis der er tale om helt rent sand.

Men når det kommer til udgravninger fra for eksempel havne, hvor giftstoffer er ophobet igennem mange år, så er det simpelthen ikke i orden. Det bør forbydes. Og det rene materiale bør kun dumpes i områder, hvor det ikke gør skade på natur og dyreliv.

Fiskerne ser konsekvenserne
Vi kystfiskere er de første, der opdager, når fiskene forsvinder. I Odense har man gravet ud omkring Lindøværftet og dumpet det forurenede materiale nord for Fyn. I dag er fiskene væk.

I Musholmbugten, der ligger ved Vestsjælland har fiskerne ikke kunnet fange skrubber, siden der blev dumpet slam i bugten, og i Limfjorden oplevede østersfiskerne, at store mængder udgravningsmateriale blev dumpet lige ovenpå de store østersbanker, de ellers plejer at fiske på. Og sådan er der mange historier fra hele Danmark.

Jyske Rev i Nordsøen ligger ud for Hanstholm. Revet er 4.000 kvadratkilometer og var engang et område med mange naturtyper og et rigt dyreliv. Jyske Rev var også engang en af de bedste fiskepladser for kystfiskerne i Nordsøen.

Det er det ikke mere. I dag minder Jyske Rev mest af alt om en grusgrav. Og fiskene er væk. Og sådanne historier er der mange af.

Nord for Fyn er store områder lagt øde som følge af råstofindvinding, og Disken i det Nordlige Øresund er stadig dybt påvirket af en massiv sandsugning i 2014. Og jeg kunne blive ved.

Den fysiske ødelæggelse af naturen rækker meget langt ud i fremtiden, og den store regning sender vi videre til vores børn.

Vi kystfiskere fanger fisken med respekt for det hav, som vi er afhængige af. Vi fanger fisken skånsomt. Det vil vi gerne blive ved med. Men for at vi kan blive ved med det, kræver det, at vi behandler havet med den respekt og omsorg det fortjener. Derfor skal lovene om klapning og råstofindvinding laves om.