Brænder du også for en grøn fremtid? Så gør en forskel i FSK-PO

By 25. maj 2021Info

Sekretariatsleder til Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri Producentorganisation (FSK-PO) søges.

På kort tid har foreningen gennemgået en markant udvikling med markante resultater. Kystfiskeri med skånsomme redskaber er kommet på dagsordenen. Både politisk og i markedet. Det ambitiøse aktivitetsniveau, og det fortsatte ønsker om en grøn omstilling af fiskeriet og bedre vilkår for det skånsomme kystfiskeri, kræver nu, at foreningens administrative rammer får øget fokus. Derfor opretter vi en administrativ funktion, der med foreningens vision og formål for øje, får hovedansvar for løsning af de administrative behov.

Stillingen

Sekretariatslederen skal dels sikre, at alle formelle, juridiske, økonomiske mv krav overholdes, efterleves og udføres på en smidig og sikker måde; dels skal funktionen støtte foreningens øvrige medarbejdere (3 fag- og special konsulenter) samt bestyrelsesformanden og bestyrelsen i alle forhold undtagen de fag-specifikke. Det gælder både i oprettelse og udførelse af administrative processer og rutiner, der sikrer foreningens daglige drift og udvikling.

Sekretariatslederen rapporterer på lige for med de øvrige 3 (fagkonsulenter) til bestyrelsesformanden og indgår i et leder-team bestående af de 3 plus herefter sekretariatslederen.

Nøgleopgaver

 • Identificere behov for og udarbejde processer og rutiner
 • Økonomi styring og administration, herunder, men ikke kun: bogføring, budget forudsætninger, budgetter, budgetopfølgning, projekt budgetter- og regnskaber, likviditetsstyring samt udarbejdelse af årsregnskab i samarbejde med revisor
 • Løn- og personaleadministration; Administration af bank, revision og administrative myndighedsforhold (Virk.dk, SKAT mv)
 • GDPR
 • Kvalitetssikring af projekt ansøgninger, budgetter og rapporter
 • Ledelsesrapportering og administrativ support i forhold til bestyrelses møder, agendaer, referater; det samme i forhold til generalforsamling og den til enhver tid siddende bestyrelsesformands behov
 • Forefaldende opgaver

Kvalifikationer

Det forventes IKKE at sekretariatslederen har en fiskeri/biologisk orienteret baggrund. Det forventes derimod, at ansøgere har erfaring fra tilsvarende stillinger i tilsvarende miljøer.

Ansøgere skal derfor have/være/kunne

 • Tung administrativ baggrund og erfaring, der matcher opgaverne; gerne fra forenings- eller virksomhedsregi. Minimum 3-5 år
 • Regnskabsuddannet eller anden relevant teoretisk økonomisk uddannelse. Minimum merkonom
 • Erfaring med Economic og gerne bogføring
 • Kendskab til projekt-økonomi/styring
 • Flydende i skrift og tale i dansk og engelsk
 • Erfaring med og lyst til at arbejde i et idealistisk, uformelt start-up miljø
 • Struktureret, analytisk og omhyggelig
 • Initiativ-tagende, arbejde selvstændigt og samtidig nyde teamarbejde
 • Gode kommunikationsevner
 • Glad, udadvendt, humoristisk, dynamisk – og hårdtarbejdende

Ansættelsesvilkår

Stillingen er i udgangspunkt et fuldtidsjob på 37 timer om ugen. Arbejdssted er København. Sekretariatslederen ansættes på funktionærvilkår, løn og pension efter kvalifikationer og erfaring. Der kan i nogen grad aftales mulighed for hjemmearbejde. Dog med skyldig hensyntagen til foreningens behov. Ansættelses per 1. september 2021.

Yderligere spørgsmål rettes til Hanne Lyng Winter; mail : hanne@fskpo.dk

Ansøgning

Ansøgning med angivelse af løn forventning sendes til FSK-PO Hanne Lyng Winter senest 07. juni. Første samtale forventes at finde sted allerede d. 10. juni på foreningens kontor i Kødbyen i København.

Skriv venligst ’Ansøgning’ i emnefeltet på mailen.

Om Foreningen:

FSK-PO er en interesse organisation etableret i 2014. Foreningen er en medlemsorganisation for kystfiskere, der fisker med skånsomme redskaber.  FSK-PO deltager i politiske udvalg, der rådgiver regeringen og Folketinget i fiskerispørgsmål. Derudover er FSK-PO medlem af den europæiske paraplyorganisation for kystfiskere, LIFE.

Foreningens vision er at kystfiskeri igen skal udgøre en betydelig del af dansk bæredygtigt erhvervsfiskeri. Visionen er også at sikre et sundt og mangfoldigt hav, hvorfra bæredygtigt fiskeri igen kan forsyne de danske forbrugere friske, gode fisk fanget med respekt for naturen og den danske fiskeritradition.

Det er på få år lykkedes FSK-PO at sætte denne vision på dagsorden, sikre indflydelse og ikke mindst oprettelse af forbrugermærket NaturSkånsom. Danmark blev hermed det første land i verden, der har et statskontrolleret mærke for fisk fanget med skånsomme redskaber.

Foreningens økonomi er sund og består i nogen grad af projektmidler. Foreningen ledes af en bestyrelse og arbejdet drives af bestyrelsen og 3 fagkonsulenter inden for biologi, fiskeri og markedskendskab. Derudover er der tilknyttet eksterne konsulenter.