Åbent brev til Folketinget vedr. skandalebyggeriet på Lynetteholmen

By 30. marts 2022april 1st, 2022Læserbreve og indlæg

Forud for transportministerens samråd vedr. budgetoverskridelse for Lynetteholmsprojektet, har FSKPO sendt følgende åbne brev til Folketingets transport-, miljø- og fiskeriordfører:

“I FSK-PO er vi meget bekymrede for Lynetteholmsprojektet, og vil gerne opfordre til, at I på samrådet i morgen drøfter projektets bæredygtighed – både økonomisk og for naturen.

Med en så alvorlig budgetoverskridelse før der endnu er lagt en mursten, kan man med rette sætte spørgsmålstegn ved byggeprojektets økonomiske bæredygtighed, men ikke mindst – og helt essentielt for kystfiskerne og havmiljøet – kan man også sætte store spørgsmålstegn ved dets miljømæssige bæredygtighed. En mangel på miljømæssig bæredygtighed får for kystfiskerne økonomiske konsekvenser, men også biologiske konsekvenser for fiskene i sundet.

Som udgangspunkt mener FSKPO ikke, at havet skal benyttes som skraldespand for miljøoprensninger eller byggeprojekter. Og da slet ikke ved byggeprojekter, der kræver, at sand til byggeriet samtidig skal indhentes andre steder direkte fra havbunden. Det ender således med en dobbelt taber-sag for havmiljøet, hvor der både dumpes forurenet sand og mudder i Øresund og der destrueres vigtige bundhabitater, når sand andre steder skal indvindes til selve byggeriet.

Derudover ødelægges der med projektet store ålegræs-enge, som er et habitat, der både er vigtig som opvækstområde for fiskeyngel, men også som klimaløsning, idet ålegræs optager og lagrer CO2.

Kystfiskerne har i år set deres torskekvote reduceret med 88 %. De er dermed tvunget til at fiske mindre, hvilket lægger dem til kaj eller de helt stopper i fiskeriet. Samtidig ser de med store frustrationer, at vigtig havnatur for genoprettelse af bestandene ofres til fordel for byggeri.

Vi mener, derfor at projektet bør gentænkes. Og hvis et nytænkt projekt også byder på sand, der skal dumpes, vil vi i FSKPO foreslå, at sandet i stedet benyttes direkte til byggeriet eller alternativt til kystsikring og/eller sandfodring langs kysten.”

 

Vi håber, at vi med brevet kan være med til at præge beslutningerne, så projektets miljømæssige konsekvenser også bliver reflekteret og drøftet ligeså alvorligt som økonomien.

Fotokredit: Klimabevægelsen