Åbent brev fra syv organisationer: Beskyt torsken i Bælthavet

By 22. september 2022oktober 3rd, 2023Ikke kategoriseret
Når der dumpes havneslam er der meget få, eller ingen fisk, i kystfiskernes garn.

På vegne af WWF Verdensnaturfonden, Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri Producentorganisation, Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse, Danmarks Sportsfiskerforbund, Greenpeace og LIFE (Low Impact Fishers of Europe).

Kære fiskeriminister Rasmus Prehn (S)
I forbindelse med finanslovsforhandlingerne i december 2021 indgik regeringen, SF, Radikale, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne en aftale om at etablere en trawlfri zone i Bælthavet.
I foråret 2022 skulle partierne drøfte en konkret implementeringsplan.
Vi befinder os nu i efteråret 2022, og vi har endnu ikke set skyggen af en plan. Det på trods af at torskebestanden, der for få årtier siden var sund og god i Østersøen, i dag er så kraftigt reduceret, at erhvervsfiskeriet er stærkt begrænset, og selv lystfiskere kun må hjemtage én enkelt torsk per dag.
EU-Kommissionen har lige sendt nye forslag til fiskerimuligheder i Østersøen. Her understreger Kommissionen, at torsken i den vestlige Østersø får det stadigt værre, og de anbefaler derfor historisk stor forsigtighed i fastsættelsen af fiskerimuligheden.
Tiden er med andre ord ved at rinde ud for torsken i Bælthavet. Den har brug for al den hjælp, den kan få – og så hurtigt som muligt.
Formålet med en trawlfri zone er at bidrage til et bedre havmiljø blandt andet ved fremme af skånsomt fiskeri, forbedre gyde- og opvækstforhold for torsken samt styrke lystfiskeriet i området ved torskens tilbagevenden. Lignende initiativer har været succesfulde for både fiskebestanden, biodiversiteten og det skånsomme kystfiskeri i f.eks. Øresund, hvor fiskeri med bundtrawl ikke er tilladt.
Aftalen fra 2021 er et begyndende paradigmeskifte i fiskeripolitikken i Danmark. Den repræsenterer en integreret og vidensbaseret tilgang, hvor beskyttelsen af torskens levesteder og fødegrundlag anerkendes som mindst lige så vigtig for bestandens tilstand som mængden af fisk, man tillader fiskerne at fjerne fra havet.
Desværre er aftalen indtil videre ikke meget mere værd end det papir, den står skrevet på.
Rygterne svirrer om et snarligt folketingsvalg. Derfor er vi bekymrede for, at aftalen ender med at falde mellem to stole, når først statsministeren trykker på valgknappen. Den trawlfri zone i Bælthavet skal derfor på plads nu, hvis vi skal nå at indføre de nødvendige tiltag for at genoprette torskebestanden. Torskens elendige forfatning taget i betragtning er det kritisk, at der handles – hellere i går end i dag.

Derfor opfordrer vi fiskeriminister Rasmus Prehn (S) til at implementere aftalen hurtigst muligt. Det vil sætte en streg under, at regeringen vil og kan sikre ikke bare torsken, men også hele det fantastiske økosystem, som torsken indgår i. Og vise, at regeringen vil de naturskånsomme kystfiskere, lystfiskerne og de mange naturglade borgere, som lever langs Bælthavets kyster.
I efteråret åbnes en ordning under den europæiske fiskerifond, hvor der kan ansøges om midler til omlægning til skånsomme redskaber i Østersøen. Det er en oplagt mulighed for de få tilbageværende trawlere i området.
Vi ser frem til en ny begyndelse for Bælthavet og for torsken i den vestlige Østersø.

Underskrevet af:
Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden
Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening
Britta Riis, direktør for Dyrenes Beskyttelse
Søren Jacobsen, formand for Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri (FSK-PO)
Torben Kaas, formand for Danmarks Sportsfiskerforbund,
Mads Flarup Christensen, generalsekretær i Greenpeace
Brian O’Riordan, executive secretary i LIFE (Low Impact Fishers of Europe)

20. september 2022