Stop forurening med norsk olie-spildevand i dansk hav

By 5. januar 2023Nyheder

Spildevand fra Norge er ekstremt skadeligt for vores havnatur skriver Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Søren Jacobsen, formand for Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri-PO og Lars Rasmussen, direktør i Danmarks Sportsfiskerforbund i et debatindlæg i Sjællandske Medier (sn.dk) 2. januar 2023

Om få dage skal Klima- og Miljøudvalget i Slagelse Kommune tage endeligt stilling til, om virksomheden RGS Nordic får lov til at fortsætte med at lede spildevand fra den norske olieindustri ud i det danske hav.

Vores klare opfordring til udvalget er at sige nej. Hele ideen om at vores sårbare indre danske farvande skal forurenes med oliespildevand fra Norge er absurd.

Spildevandet er ekstremt skadeligt for vores havnatur.

Selv efter rensning indeholder det miljøfremmede stoffer og tungmetaller over grænseværdierne. Samtidig er havområdet Agersø Sund, hvor udledningen sker, i forvejen i rigtig dårlig tilstand og havet her kan ikke tåle mere forurening.

Helt grundlæggende burde det ikke kunne lade sig gøre, at et land på den måde kan slippe for at rydde op efter sig selv og sin egen forurenende industri ved at lukke affaldet ud i et andet lands hav. Og da slet ikke et højteknologiske land som Norge, der selvfølgelig sagtens vil kunne klare opgaven selv. Det er normalt heller tilladt ifølge Geneve-konventionens forbud mod at eksportere sit affald til behandling i andre lande. Men ved at Miljøstyrelsen kaldte det »nyttiggørelse« i stedet for »behandling« af oliespildevandet, fik RGS Nordic sin importtilladelse.

Siden RGS Nordic startede sine udledninger af renset industrispildevand, har fiskere i Agersø Sund og de omgivende farvande oplevet, hvordan havmiljøet er blevet ødelagt og fiskene forsvundet. Der er ikke lavet forskning, der konkret knytter det ødelagte hav til udledningen fra RGS Nordic.

Men de lokale borgere og fiskere, der kender området og har fulgt udviklingen, er ikke i tvivl om, at der er en sammenhæng.

Det er staten ved Miljøstyrelsen, der har givet tilladelsen til at importere industrispildevandet fra Norge, og det bør derfor også være staten, der står for at vurdere en ansøgning om at hælde det delvist rensede industrispildevand ud i det danske hav. Det bør ikke være en ofte ressource-begrænset kommune, der får lagt det tunge og urimelige ansvar på sine skuldre at tage ansvar for udledningen fra Danmarks eneste rensningsanlæg for særlig problematisk industrispildevand.

Miljøstyrelsen burde have sagt nej til at give importtilladelse til spildevand, der ikke kan renses som minimum til gældende grænseværdier, før det sendes ud i sårbart dansk hav.

Nu er det op til Slagelse Kommune at sige nej til, at spildevandet får lov at forurene vores havnatur og fiskebestande. Håber de stiller sig på naturens og befolkningens side.