Ny fiskeguide fra WWF anbefaler skånsomt fanget fisk og kystfiskeri

By 15. august 2019 Nyheder

WWF Verdensnaturfondens helt nye fiskeguide anbefaler fisk, der er fanget med naturskånsomme redskaber af de danske kystfiskere. Det er første gang, at fiskeguiden så klart bakker op om det skånsomme kystfiskeri.

WWF beskriver det skånsomme fiskeri som et fiskeri, der er meget selektivt med en lav påvirkning af havbunden. WWF fremhæver også, at kystfiskere oftest laver dagsfiskeri, hvilket betyder mindre brændstofforbrug og friskere fisk.

Det er et kæmpe rygklap til de danske kystfiskere, og vi er glade for at WWFs fiskeguide nu sætter en stor fed streg under, at fisk fanget skånsomt er et rigtig godt valg,” siger Søren Jacobsen, formand i FSK, Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri.

Desværre er stenbideren igen på rød, hvilket bunder i, at der ikke er nogen viden om bestanden. Dog skriver WWF at stenbideren fiskes af danske kystfiskere, der fisker med passive fiskeredskaber, som har en lav påvirkning af havbunden og er meget selektiv.

Vi oplever ikke, at stenbideren er i tilbagegang. Men vi erkender, at der mangler viden om bestanden, noget vi også gerne vil se mere på, så vi kan få den væk fra den røde kategori“, siger Søren Jacobsen.

Derudover har WWF Verdensnaturfonden deres sædvanlige trafiklys, med røde, gule og grønne fisk. Men også en ny kategori har sneget sig ind. Og det er, om fisken er certificeret med MSC.

Guiden viser altså nu WWFs egen vurdering af om en fisk er ”grøn2, “gul” eller “rød”, og derudover om den er certificeret med MSC. Det er ikke altid det samme. Et fiskeri kan altså godt være MSC certificeret, samtidig med at den samme art i det samme fiskeri er enten “rød” eller “gul” i WWFs egen vurdering.

WWF sondrer her ofte imellem fangstmetoder, og de skånsomme fiskerier som garn og snurrevod ligger oftest i den grønne eller gule kategori.