Tilladelse til dumpning af havnesediment trukket tilbage

By 17. januar 2020 Nyheder

Miljøstyrelsen har netop trukket en tilladelse tilbage, hvor Rungsted Havn ellers havde fået tilladelse til at dumpe 20.000 m3 oprensningsmateriale fra Rungsted havn og sejlrende i Øresund.

Tilbagekaldelsen sker, fordi FSK-PO har påpeget, at der fiskes i området, og at dumpningen ville påvirke fiskeriet negativt.

”I FSK-PO er vi imod dumpning på havet, da det har store konsekvenser ikke bare for kystfiskeriet men også for naturen. At skaffe sig af med affald ved at smide det i havet, hører ikke hjemme i nutidens Danmark”, siger Hanne Lyng Winter, biolog i FSK-PO.

Miljøstyrelsen vurderer i afgørelsen, at fiskernes hensyn vægtes tungere end havnens hensyn, idet dumpningen ”under de angivne vilkår vil have indgribende betydning for fiskeriet”.

Hvad der sker nu er usikkert, men indtil videre er Øresund og fiskepladser sparet for 20.000 m3 oprensningsmateriale.

 

Kontakt:

Hanne Lyng Winter, 2810 9059