Styrk kystfiskeriet med én kystfiskerordning

By 23. oktober 2019 Info

Til årsskiftet udløber den såkaldte tidsbegrænsede kystfiskerordning. Hvis politikerne ønsker at sikre kystfiskeriet på sigt, skal den tidsbegrænsede ordning ikke forlænges, og den beskyttede kystfiskerordning skal styrkes. Det mener FSK-PO, der har lavet et oplæg til hvordan en ny og bedre kystfiskerordning kunne se ud. Læs det her.

“Det er vigtigt, at vi også har et kystfiskeri i fremtiden. Det sker kun ved at vi har én beskyttet kystfiskerordning, der sikrer at kvoterne forbliver i kystfiskeriet og ikke sælges til større enheder”, siger Søren Jacobsen, formand i FSK-PO og kystfisker fra Helsingør.

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi har i en helt ny rapport konkluderet, at de skånsomme kystfiskere i den beskyttede ordning har en god økonomi, og at der i kystfiskeriet ligger relativt flere arbejdspladser. Man får altså skabt flere jobs for den samme mængde fisk, hvis man sikrer kystfiskeriet.

Ifølge rapporten får kystfiskere, der fisker skånsom, også en bedre pris for rødspætte og torsk end de øvrige kystfiskere. Det hænger ifølge rapporten sammen med at “garnfiskeri gennemsnitligt fanges større fisk end i trawl, og at større fisk har en højere kilopris end små”. Man får altså mere værdi for den samme kvote, hvis den fanges skånsomt.

“Der er rigtig mange fordele ved at sikre og fremme det skånsomme kystfiskeri. Jeg håber at politikerne lukker den tidsbegrænsede ordning, og styrker kystfiskeriet og det skånsomme fiskeri via den beskyttede ordning. Den tidsbegrænsede ordning bidrager ikke til at sikre kystfiskeriet”, slutter Søren Jacobsen.