Stop nu bomtrawl

By 2. februar 2021Nyheder

Bomtrawl bør udfases nu. Både af hensyn til naturen, fiskebestandene og fiskeriet. Dette har FSKPO ment og arbejdet for i lang tid.

EU Kommissionen har lige nu en høring på de såkaldte Tekniske Bevaringsforanstaltninger. Tekniske foranstaltninger er et sæt regler, der fastsætter, hvordan, hvor og hvornår fiskerne må fiske.

FSKPO har sendt et svar ind på høringen, med det klare budskab, at bomtrawl ikke er i tråd med målsætningerne i hverken de Tekniske Bevaringsforanstaltninger eller EUs Fælles Fiskeripolitik, og derfor bør udfases.

De Tekniske Bevaringsforanstaltninger skal blandt andet bidrage til at sikre at fiskeriets negative miljømæssige indvirkning på marine levesteder begrænses. Men når loven ikke omfatter en stor reduktion i brugen af bomtrawl eller en udfasning af bomtrawl, så mener FSKPO ikke, at loven lever op til sine målsætninger.

Med den nuværende, voldsomme påvirkning fra bomtrawlsfiskeriet, mener vi heller ikke, at EUs fælles Fiskeripolitik lever op til målsætninger om et bæredygtigt fiskeri.

Den fælles Fiskeripolitik skal blandt andet bidrage til at give dem, som er afhængige af fiskeriet, en rimelig levestandard, og Fiskeripolitikken skal tage hensyn til og fremme det kystnære fiskeri.

Det intensive fiskeri fra Hollandske og Belgiske bomtrawlere, der lige nu foregår i både Nordsøen og Skagerrak, går hermed stik imod de målene Fiskeripolitikken. Fordi bomtrawlsfiskeriet ødelægge levesteder for fisk, og hermed kystfiskerne fiskepladser. Dermed truer bomtrawlerne kystfiskerne på deres eksistens. Dette har FSKPO også gjort meget klart i henvendelsen til Kommissionen.

FSKPO har også tidligere henvendt sig direkte til Kommissionen for at gøre dem opmærksom på hvordan bomtrawlsfiskeriet foregår i Nordsøen og Skagerrak.

Konsultationen for de Tekniske Bevaringsforanstaltninger er åben for alle, og kan findes her.  Deadline er 15. februar.