Søg licens til NaturSkånsom nu – og vær klar til premieren den 2. november

By 15. oktober 2020 Info

Forbrugerne efterspørger fisk, der er fanget skånsomt. Med det nye statskontrollerede mærke NaturSkånsom, der kommer i handlen fra den 2. november, bliver fisk fra kystfiskerne nemmere at finde.

I dag åbner muligheden for at søge om licens til at anvende det nye mærke NaturSkånsom. Mærket lanceres den 2. november. NaturSkånsom er et statskontrolleret mærke, der viser at fisken stammer fra skånsomt fiskeri og fra en bæredygtig bestand.

For at fiske og omsætte fisk under ordningen skal man være erhvervsfisker og fiske med et fartøj på maksimalt 17 meter. Der må kun fiskes med skånsomme redskaber, og 80% af fangstrejserne indenfor et kalenderår skal være under 48 timer.

Der er også krav om, at mærkningsordningen repræsenterer fisk af god kvalitet, og fartøjsførere, der fisker på ordningen, skal derfor have gennemført et to-dags AMU-kursus, hvor der undervises i at rense og ise korrekt, så fisken kan bevare sin friskhed bedst muligt.

Mærket må kun anvendes på fiskearter, der forvaltes i overensstemmelse med de principper om bæredygtig udnyttelse af bestandene, som bekendtgørelsen bag ordningen fastsætter.

På Fiskeristyrelsens hjemmeside ligger der en vejledning for ordningen, hvor man kan læse mere om reglerne. Herunder hvilke arter det er, som man kan fiske og mærke med det nye mærke, hvilke redskaber der må anvendes.

Hvis Fiskeristyrelsen kan godkende ansøgningen, udsteder styrelsen en licens 901 til det pågældende fartøj, og ansøgninger, der er modtaget og sagsbehandlet før den 31. oktober, vil få en licens 901 gældende fra den 2. november 2020, hvor ordningen åbner.

Samtidig vil der fra styrelsen fysisk blive tilsendt mærkesedler til fiskekasserne til den enkelte ansøger.

Ønsker man at ansøge skal man indsende et skema, som ligger på styrelsens hjemmeside. På skemaet skal angives hvilket fartøj og hvilke fartøjsførere der vil indgå i fiskeriet og kopi af kursusbevis for fartøjsfører skal medsendes.