Snurrekutter i beskyttet kystfiskerordning fisker torsk fra bifangstkvote

By 28. oktober 2019 Info

Da fiskeriet efter rødspætter i Storebælt var sløjt, valgte Lars Rasmussen og Bent Knudsen allerede i foråret at sejle deres snurrekutter KR 221, Anna Ida, til Hirtshals. Her fisker de efter rødspætter på rationsfiskeri.

Ud over rationsfiskeri på rødspætter har de også adgang til en særlige bifangstkvote på torsk. Det har de fordi de er tilmeldt til den ”tidsubegrænsede kystfiskerordning”, også kaldet den beskyttede kystfiskerordning.

Det har været en rigtig god løsning for os at søge torskemængder i bifangstkvoten. Det har gjort, at vi ikke har skulle ud at leje kvoter for de torsk vi fanger, når vi fisker efter rødspætter”, siger Lars Klarskov.

Alle fiskere i den beskyttede kystfiskerordning, der ingen FKA kvoter ejer på torsk og tunge i de enkelte farvandsområder, kan søge fisk i til uudngelige bifangster. Det gælder torsk i Nordsøen, torsk i Kattegat, torsk i østlige og vestlige Østersø, tunge i Skagerrak, Kattegat og Østersøen og tunge i Nordsøen.

Læs mere om ordningen her.