Sæler giver også problemer i Nordsøen

By 6. februar 2019 Info

Garnbåden Rikke Høy er en af Danmarsk største garnbåde. Den ligger i Hvidesande, hvor kystfiskerne også oplever problemer med sæler.

Dennis Birnbaum fisker med en af Danmarks største garnbåde, den 22,75 meter lange Rikke Høy RI 244, som han er medejer af. Han har været fisker i 12 år, og i næsten alle årene har han fisket fra Hvidesande. Dennis har altid fisket med garn, og han er glad for det. Det er flotte fisk han fanger med de store masker. Men i de sidste år er hans fiskeri blevet stadig mere og mere besværligt. Der er blevet færre torsk i den sydlige Nordsø, og der kommer flere og flere sæler.

Før fiskede Rikke Høy efter torsk i den sydlige Nordsø. Men de er nu nød til at sejle længere nordpå for at fange torsk. De sejler også længere væk fra land. I dag sejler Dennis Birnbaum og hans makker helt ud til borefelterne midt ude i Nordøen for at sætte deres garn. Det er 90-120 sømil ude. Men selv derude er der sæler.

Jeg ved det selvfølgelig ikke, men jeg tror, at sælerne søger længere til havs fordi der ikke er mere mad inde ved kysten. De mindre både der ligger og fisker tæt på land, kan næsten ikke fange noget mere. Vi kan heldigvis fiske længere ude, men det er jo ikke alle der har den mulighed. Og vi kan jo snart ikke komme længere væk. Vi kan ikke sejle fra dem mere. Sælerne er alle vegne”, siger Dennis Birnbaum.

Der har altid været sæler, og sælerne er ifølge Dennis Birnbaum en naturlig del af havets natur. Men særligt siden 2014 er det som om at bestandene bare er vokset og vokset. Og der er i dag så mange sæler, at det er et stort problem for fiskeriet. Og det er både spættede sæler og gråsæler der er problemet.

Dennis Birnbaum og hans makker har ændret deres fiskeri markant, og der er kommet mere arbejde. De sejler længere væk, skifter garn oftere og de fjerner mange skadede fisk fra deres garn. Alt sammen arbejde og udgifter der ikke dækkes. Dennis Birnbaum vurderer at de taber i hvert fald 500.000 kr. om året som følge af de mange sæler.

Dennis Birnbaum er enig med sine mange kolleger langs de danske kyster. Der er blevet for mange sæler.

Sælerne er rovdyr, og der er simpelthen blevet for mange. Der er ikke balance mere. Vi er nød til at finde en balance så der er plads til både kystfiskere og sæler”, slutter Dennis Birnbaum