Så kommer det statslige mærke for naturskånsomt kystfiskeri

By 2. november 2020Nyheder

I dag lanceres det statskontrollerede mærke for kystfiskeri: NaturSkånsom. Et mærke for naturskånsomt fiskeri er noget FSK-PO har arbejdet for og med siden etableringen i 2014.

“Fra vi startede FSK-PO har vi arbejdet for, at kystfiskernes fangster skulle markedsføres som noget særligt. Kystfiskerne fisker på en måde der skåner havbund og fiskebestande, og de kvaliteter skal formidles ud til forbrugerne”, siger Søren Jacobsen, kystfisker og formand i FSK-PO.

Mærket bliver statskontrolleret, og fisk med mærket er fra sunde bestande, og fanget med fiskeredskaber der skåner naturen.

“Kystfiskeriet har været marginaliseret i mange år. Vi håber at dette mærke kan være med til at vende udviklingen for kystfiskeriet, og selvfølgelig også sikre kystfiskerne nogle gode priser for deres fisk”, siger Søren Jacobsen.

Læs mere om mærket på Miljø- og fødevareministeriets hjemmeside.