PROJEKTER

Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri har sammen med blandt andre Fiskerikajen og WWF, Verdensnaturfonden modtaget midler fra VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN til at gennemføre et stort projekt til gavn for alle Danmarks kystfiskere. Projektet løber indtil 2019.

Der er tale om et nyt og unikt partnerskab på tværs af sektorer. Partnerskabet skal i fællesskab arbejde for en bedre logistik og pris for kystfiskernes fangster, sikre Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri større politisk gennemslagskraft samt formidle de natur- og miljømæssige fordele, der er ved det naturskånsomme kystfiskeri. Den praktiske del starter ved Langø på Lolland med planer om opskalering til hele landet.

Kystfiskerne får i dag for lidt for deres fisk, og kan ikke gribe de åbentlyse vækstmuligheder, der er på grund af mangelfuld logistik, ringe kommercialisering af det naturskånsomme kystfiskeris fordele for naturen og en usammenhængende forsyningskæde. Det er projektets målsætning, at de de gode resultater fra Langø skal komme alle Danmarks kystfiskere til gode.