PROJEKTER

Naturskånsom fisk – fra hav til tallerken. 

Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri har sammen med blandt andre Fiskerikajen og WWF, Verdensnaturfonden modtaget midler fra VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN til at gennemføre et stort projekt til gavn for alle Danmarks kystfiskere. Projektet løber indtil 2019.

Der er tale om et nyt og unikt partnerskab på tværs af sektorer. Partnerskabet skal i fællesskab arbejde for en bedre logistik og pris for kystfiskernes fangster, sikre Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri større politisk gennemslagskraft samt formidle de natur- og miljømæssige fordele, der er ved det naturskånsomme kystfiskeri. Den praktiske del starter ved Langø på Lolland med planer om opskalering til hele landet.

Kystfiskerne får i dag for lidt for deres fisk, og kan ikke gribe de åbentlyse vækstmuligheder, der er på grund af mangelfuld logistik, ringe kommercialisering af det naturskånsomme kystfiskeris fordele for naturen og en usammenhængende forsyningskæde. Det er projektets målsætning, at de de gode resultater fra Langø skal komme alle Danmarks kystfiskere til gode.

Overlevelse af fisk i det skånsomme fiskeri

Det skånsomme fiskeri er meget selektivt. Alligevel fanger kystfiskerne nogle gange fisk de ikke kan have med i land. FSK har sammen med blandt andet Ålborg Universitet modtaget støtte fra EUs hav- og fiskerifond til at undersøge, hvor høj overlevelsen af rødspætter er i det skånsomme kystfiskeri, hvis disse genudsættes efter fangst. De første undersøgelser viste en meget høj overlevelse i snurrevodsfiskeriet. I de fleste tilfælde på 100%. Resultaterne har ført til at snurrevodsfiskerierne kan genudsætte rødspætter under særlige vilkår. Dette er både godt for kystfiskerne og bestanden. For, hvis fisken overlever, giver det mere mening at lade den blive i havet. På den måde kan man sikre et bæredygtigt fiskeri.  

Et mærke for skånsomt fiskeri

Meget af den dagsfangede fisk, som de skånsomme kystfiskere lander hver dag, går gennem mellemhandlere via en omfattende logistik og lander i store partier, som ikke får det optimale ud af hverken kvalitet eller sporbarhed. Det vil vi gøre noget ved. En af initiativerne er, at mærke den skånsomme fisk, så den i højere grad kan sælges som et særligt produkt og derved i højere grad kommer forbrugerne til gode. Der vil også være fokus på kvalitet inden for projektet, da alle fiskere, som vil være med skal på et kvalitets kursus for at sikre en høj kvalitet af de landede fisk. Projektet er støttet af den Europæiske Hav og Fiskerifond og medfinansieres efter modtagelse af bevilling fra VILLUM- og VELUX fondene.

Forvaltningsplan for konksnegle

Fiskeriet efter konk er i fuld gang, og der er stadig plads til flere. I Irland, hvor fiskeriet efter konk er stort og en god indtægt for kystfiskerne, har der været problemer med nedfiskede områder. Dette er selvfølgelig ikke ønskeligt. Hverken for fiskerne eller for naturen. Det vil FSK gøre sit til ikke sker i Danmark. Med i projektet er også Københavns Universitet og Aquamind. Projektet støttes af EUs Hav- og fiskerifond.