Det kommende forbud mod at smide discard ud vil give uforholdsmæssigt store besværligheder på de små kystfiskerbåde. Den meget lille discard på snurrevodsfartøjer og garnbåde i fremtiden skal sorteres for efterfølgende at blive lavet til fiskemel. Mange garn og snurrevodsfiskere oplever, at de fisk, de smider ud igen i høj grad overlever, når de kommer tilbage i havet, fordi fisken har været kort tid oppe af vandet og bliver fanget skånsomt. Det skal dette projekt undersøge. Hvis fisken kan overleve i vandet, er der ingen grund til at slå den ihjel og lade den blive til affald.

Derfor ønsker FSK at undersøge overlevelsen af discard fisk i det skånsomme fiskeri med henblik på en mulig undtagelse for discardforbudet.

Deltagere i projektet er:

Aalborg Universitet, Københavns Universitet og Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri