WWF Verdensnaturfonden har igen offentliggjort deres fiskeguide. En guide der ifølge WWF skal guide forbrugerne til det mest bæredygtige valg.

Men WWF guiden er for nogle fiskerier direkte misvisende, og i visse tilfælde er WWF guiden en direkte en trussel mod det skånsomme kystfiskeri. Det er heller ikke gennemskueligt, på hvilket grundlag WWF dømmer fisk ude eller inde. Dermed dumper guiden med et brag.

Det er helt uforståeligt at WWFs guide ikke fremmer det skånsomme kystfiskeri, der foregår stort set uden bifangst og udsmid og som er skånsom mod både havnatur og ungfisk. Tværtimod går guiden mange steder direkte imod kystfiskeriet, og dermed vores muligheder for at afsætte vores fisk. Det er kystfiskerne der lider økonomiske tab, imens WWF helt omkostningsfrit kan pege fingre af vores fiskeri”, siger Søren Jacobsen, garnfisker fra Helsingør og formand for Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri.

To arter som guiden langer ud efter er stenbideren og pighvar, der begge er ”røde” på WWFs liste, og dermed en fisk som WWF anbefaler at man undgår. Men hverken stenbideren eller pighvar viser tegn på at være fra truede bestande, og en stor del af fiskeriet foregår med skånsomme redskaber.

Vi er meget uenig i den måde WWF vægter fiskerier på og dømmer dem ude eller inde. WWF skyder efter min mening langt forbi målet med deres såkaldte fiskeguide. WWFs fiskeliste er en våd klud i hovedet på de danske kystfiskere”, siger Søren Jacobsen.

Andre fiskerier hvor WWFs guide er misvisende og en trussel imod kystfiskeriet, er for rødspætte i Kattegat, hvor rødspætter fanget med garn er ”gul” i WWFs guide. Det selvom bestanden har det godt, er i vækst, og garnfiskeri er et skånsomt og selektivt fiskeri. Skrubben er også gul, selvom bestanden har det godt. Torsk i Nordsøen fanget i garn er gult på WWFs liste, selvom torsken i Nordsøen er MSC mærket, og bestanden har det godt. Det vil sige at torsk fanget af kystfiskere, der ikke er MSC mærkede, er ”gul” i WWFs guide, selvom de MSC mærkede torsk er ”grønne” på WWF liste.

FSK, Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri, er en fiskeriforening for de kystfiskere, der fisker med skånsomme redskaber såsom garn, snurrevod, tejner og kroge. Det er fiskerimetoder, der er skånsomme over for havbunden og havets natur, som er selektive, og derfor har en meget lille bifangst af ungfisk og uønskede arter. FSKs arbejde støttes blandt andet af VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN.

Kontakt:

Søren Jacobsen, formand FSK: 2122 7243

Hanne Lyng Winter, biolog og politisk rådgiver FSK: 2810 9059