Pressemeddelelse: Bred opbakning til omlægning til skånsomt kystfiskeri i Vestlige Østersø

København 22. oktober 2020 – Fremover skal fiskeriet i store dele af vestlige Østersø omlægges, så det foregår med skånsomme redskaber. Sådan lyder et forslag, der netop er indsendt til fiskeriminister Mogens Jensen (S) af Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri PO (FSK-PO). [1]

Forslaget bakkes op af Greenpeace, WWF Verdensnaturfonden, Danmarks Restauranter og Cafeer (DRC), Fiskerikajen, Kystfisker Kompagniet, Danmarks Naturfredningsforening og brancheorganisationen Low Impact Fishers of Europe (LIFE). Det er led i et større arbejde, der er igangsat af Mogens Jensen, for at sikre et bæredygtigt og økonomisk holdbart fiskeri i Østersøen, hvor kvoterne på b.la. torsk er blevet kraftigt reduceret over en årrække.

”Det kan ikke fortsætte, som det gør nu, for så dør det kystnære fiskeri i vestlige Østersø. Vi er simpelthen nødt til at handle,” siger Søren Jacobsen, kystfisker fra Helsingør og formand i FSK-PO.

En omlægning til skånsomt fiskeri som f.eks. fiskeri med garn vil ifølge forslaget fra FSK-PO bidrage til et mere bæredygtigt fiskeri, en bedre økonomi samt fremtidssikre det skånsomme kystfiskeri i vestlige Østersø. Med forslaget er ønsket at sikre både Østersøens fisk og kystfiskeriets overlevelse.

Beregninger viser da også, at der er god økonomi i at fiske skånsomt:

“Kystfiskerne fanger primært mellemstore torsk af høj kvalitet, der giver en god pris, når de sælges. Helt anderledes er det med de større fartøjer der hovedsageligt lander torsk på under 1 kg, som sælges meget billigt,” siger Jesper Redecker Hansen fra Fiskerikajen. [2]

”De store fartøjer har i dag det meste af torskekvoten, og det er hverken økonomisk eller miljømæssigt hensigtsmæssigt, når kvoten er så lille. Særligt ikke i lyset af, at markedet i dag efterspørger skånsomt fanget fisk,” fortsætter Jesper Redecker Hansen.

Det skånsomme kystfiskeri er på mange områder et bæredygtigt fiskeri. I Øresund, hvor der udelukkende fiskes med skånsomme redskaber, er der en sund bestand af torsk og en rig natur. Ifølge forskere hænger dette bl.a. netop sammen med, at der udelukkende fiskes med skånsomme redskaber.

Østersøen er, som de øvrige danske farvande, hårdt presset af en bred vifte af miljøproblemer bl.a. som følge af forurening med næringsstoffer. Mange af fiskenes levesteder i Østersøen er således ikke i god stand, og det har en række konsekvenser. Forskning viser, at det bl.a. påvirker fødekædens funktionalitet negativt, reducerer havets modstandsdygtighed over for større miljøudfordringer, som f.eks. klimaforandringer, og mindsker samfundsøkonomiske fordele bl.a. i forbindelse med fiskeri.

“Syv ud af otte af de marine naturtyper i Danmark er i stærk ugunstig tilstand, og ingen af vores havområder er i god miljøtilstand, som Danmark ellers har forpligtet sig til på at levere i 2020. En omlægning af en større del af fiskeriet, så der i højere grad bliver brugt naturskånsomme redskaber, vil være til gavn for havbunden og dermed også havets økosystemer,” påpeger Cathrine Pedersen Schirmer, havpolitisk seniorrådgiver hos Danmarks Naturfredningsforening.

Fiskerne i området er presset af en reduceret torskekvote, der i dag kun er en femtedel af, hvad den var for bare 13 år siden [3]. Det er derfor ifølge forslaget mere hensigtsmæssigt både økonomisk og i forhold til torskebestandens sundhed at prioritere kystfiskeriet, hvor torsken vokser sig større, inden den bliver fanget.

Kontakt:

Søren Jacobsen, formand i Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri PO, 2122 7243

Jesper Redecker Hansen, Fiskerikajen, 6060 3118. Fiskerikajen er en butik og en engrosvirksomhed, der sælger fisk til nogle af landets og verdens bedste restauranter. I 2019 blev Fiskerikajen lagt sig sammen med Copenhagen Seafood, Kvalitetsfisk i Stockholm, FSG FOODS i Fredericia og Fisk i Dag i Gøteborg, og samlet under Valedo.  Tilsammen udgør de Skandinaviens største fiskegrossistvirksomhed.

Øvrige kontakter:

Pernille Sørup Asmussen, CSR Konsulent, Danmarks Restauranter og Cafeer (DRC), 28 18 05 37

David Lange, direktør Kystfisker Kompagniet, 2683 0179.

Sune Scheller, kampagneleder for hav & olie, Greenpeace, 2714 4257

Henrike Semmler Le, seniorrådgiver for hav og fiskeri, WWF Verdensnaturfonden, 22688110

Cathrine Pedersen Schirmer, Havpolitisk seniorrådgiver, Danmarks Naturfredningsforening, 31 19 32 26

 

Noter:

[1] Forslag til omlægning til skånsomt fiskeri kan findes her. Forslaget gælder omlægning af område 22 og dele af område 24 i vestlige Østersø. Der er generelt en bred opbakning til, at skånsomt fiskeri er vejen frem. Mission board Healthy Ocean, der er et uafhængigt ekspertpanel, har netop givet en række anbefalinger til EU Kommissionen til, hvordan vi opnår et sundt hav. B.la. anbefales det, at man i EU udvikler og vedtager en strategi for skånsomt fiskeri med henblik på, at langt mere fiskeri skal foregå skånsomt. Arbejdet er bestilt af EU Kommissionen. Læs mere her: https://ec.europa.eu/info/publications/mission-starfish-2030-restore-our-ocean-and-waters_en

[2] Beregninger baseret på tal fra Fiskeristyrelsen viser, at bundtrawlere over 15 meter i 2019 stod for over halvdelen af landingerne (53 %), i vestlige Østersø, og at langt størstedelen (66 %) af landingerne var torsk under 1 kg.

[3] Kvoterne for fiskeriet i Østersøen for 2021 blev forhandlet på plads 20. oktober. Kvoten for torsk i vestlige Østersø endte på 4.000 ton.