Østersøen og fiskeriet blev drøftet til velbesøgt møde i Korsør

By 19. november 2020Info

Kystfisker Kompagniet i Korsør lagde den 18. november lokaler til et møde om Østersøen og Østersøens fiskeri som FSK-PO havde inviteret til.

Baggrunden for mødet var blandt andet en snak om FSK-POs oplæg om fiskeriet i Østersøen. Et af forslagene er at man – over en længere årrække – omlægger fiskeriet i dele af den vestlige Østersø til skånsomt fiskeri.

Til mødet var fiskerer, repræsentanter fra Danmarks Fiskeriforening PO, Bælternes Fiskeriforening, Klintholm Fiskeriforening og Batic Sea Advisory Council.

Mødet var præget af en stor lyst til at debattere fiskeriet, og hvordan man skaber de bedst mulige rammer for fremtidens fiskeri i Østersøen. Både fiskemetoder, logistik og havnefaciliterer blev vendt og diskuteret.

Der var stor enighed om at særligt sæler, skarver og forurening var en stor trussel imod fiskeriet i Østersøen. Alle var enige om at disse trusler skal der gøres noget ved, så der skabes en balance i Østersøen, der kan understøtte fiskeriet.