Nyt projekt skal se på overlevelse af torsk genudsat fra garn

By 27. februar 2020Nyheder

Til foråret begynder Ålborg Universitet sammen med FSK-PO på et projekt, der skal se på overlevelsen af torsk, der genudsættes fra garn. Projektet støttes af EUs Hav- og Fiskerifond samt Miljø og Fødevareministeriet.

Fiskerne får nogle gange fisk med op i nettet, som er for små i forhold til de fastsatte mindstemål. Hvis overlevelsen er stor, kan genudsætning af de små fisk bidrager til vækst i bestanden.

Projektet er en fortsættelse af et lignende projekt, der blev afsluttet i 2018. Her viste forskerne fra Ålborg Universitet, at overlevelsen af rødspætter var 100 %, når de blev genudsat efter fangst i garn og knap 90% i snurrevodsfiskeriet. Under disse forsøg udførte forskerne et mindre forsøg med overlevelsen af torsk fanget i garn. Og her observerede de en meget høj overlevelse. Derfor vil forskerne nu gennemføre mere omfattende forsøg, for at se om også torsk fanget af kystfiskere bør kunne genudsættes.

Fiskeripolitikken i EU pålægger fiskerne at tage alle de fisk med i land som de fanger. Det er en konsekvens af det forbud imod udsmid som EU landene har besluttet, og som siden er blevet gradvist indført i de forskellige fiskerier i EU. Fra 1. januar 2019 gælder forbuddet i alle kvotebelagte EU fiskerier. Der er dog undtagelser.

Fiskerne kan nemlig få lov til at sætte fisken ud igen, hvis der er dokumentation for en høj overlevelse. På baggrund af resultaterne der viste 100 % overlevelse for rødspætter, er der i dag tilladt for fiskere, der fisker rødspætter med garn og snurrevod i Skagerrak, Kattegat og Nordsøen at sætte rødspætterne ud igen.

Det er godt nyt for bestanden. For selvom garn og snurrevod har en lille bifangst, betyder muligheden for at genudsætte fiskene at de kan komme tilbage i havet og bidrage til bestandene.