I 2014 sejlede fiskere, forskere og miljøorganisationer til København for at demonstrere i imod sandsugning i Øresund.

Firmaet Sten og Grus Prøvestenen A/S planlægger at hive 2.8 mio. m3 sand op af Øresund. De første undersøgelser af området starter efter planen i september. Hvis undersøgelserne viser, at Sten og Grus Prøvestenen kan bruge sandet, vil de søge om tilladelse til at suge sandet over en periode på 10 år. Indvindingen skal ske ud for Vedbæk.

Kystfiskerne i Foreningen for Skånsomt kystfiskeri, FSK er dog imod. Planen er nemlig at udvide et allerede eksisterende område. På den måde bliver fiskerne og fiskene igen taberne.

I et smalt farvand som Øresund er der meget få områder, som i løbet af et år ikke fungerer som levested for vigtige fisk for kystfiskeriet. Det betyder, at en evt. udvidelse af tilladelser til råstofindvinding med stor sandsynlighed vil påvirke fiskesamfundet og kystfiskeriet negativt.

Undersøgelserne af havbunden vil komme til at foregår med høj- og lavfrekvente lyde. Det bliver ikke undersøgt hvordan disse lyde kan påvirke fisk og fiskeri. Ingen kystfiskere er blevet kontaktet af Sten og Grus Prøvestenen A/S.

Fisk er sårbare overfor lyd. FSK mener, det er nødvendigt med en gennemarbejdet analyse af, hvordan fisk reagerer på de forskellige lyde de planlægger at bruge. Det kan eksempelvis have stor indflydelse på fiskeriet, hvis fiskene forsvinder som følge af forstyrrelser.

Også ålen kan blive negativt påvirket. Ålen begynder sin vandring imod Sargassohavet i den periode hvor undersøgelserne begynder. Men det undersøges ikke, om støjen kan påvirke ålen negativt.

Kystfiskerne har dårlige erfaringer med sandsugning i Øresund. For eksempel er fiskeriet på dele af ”Disken” i det nordlige Øresund markant forringet som følge af den massive indvinding der fandt sted i 2013, og i Køge bugt er store dele af fiskeriet helt stoppet, fordi fisken er forsvundet efter sandsugning.

Kystfiskerne i FSK har indsendt et høringssvar til Miljøstyrelsen, og følger sagen tæt.