Når kvoten er knap skal vi tænke nyt

By 22. oktober 2020Info

Af Søren Jacobsen, formand i Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri PO

Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri PO arbejder for, at sikre det skånsomme fiskeri, fiskernes økonomi og livet på de små havne.

Fiskeriminister Mogens Jensen har i år igangsat et arbejde om ”fremtidens fiskeri i Østersøen”. Her er FSK kommet med en række forslag til, hvordan vi fremtidssikrer fiskeriet.

Kvoterne på særligt torsk er kun blevet mindre i de sidste mange år. I 2007, året hvor omsættelige kvoter blev introduceret i det demersale fiskeri, var kvoten på torsk i vestlige Østersø på 26.700 tons. For 2021 er kvoten 4000 tons. 15 % af hvad kvoten var for bare 13 år siden.

Når kvoten bliver knap mener vi i FSK, at den skal fiskes mest hensigtsmæssigt. For fiskebestandene, den marine natur og økonomien.

I 2019 blev 45 % af torskekvoten i vestlige Østersø landet som 5er torsk. Der blev solgt for imellem 9 og 12 kroner kiloet.

Dette er ikke en økonomisk hensigtsmæssig måde at fiske en lille kvote på. Det må og skal gøres anderledes hvis vi skal have det maksimale økonomiske udbytte ud af den lille kvote.

Og her mener vi, at det skånsomme kystfiskeri spiller en nøglerolle.

De skånsomme kystfiskere lander nemlig fisk der er større og til en højere pris. Ved at fiske skånsomt og målrettet efter mellemstore torsk, og lade de små og helt store torsk blive i vandet, kan landingsværdien af den danske kvote forøges betragteligt. Til gavn for Østersøens fiskere og havne.

Derfor har vi foreslået at fiskeriet i område 22 og dele af område 24 over en årrække skal omlægges fuldstændigt til skånsomt fiskeri.

Hele vores forslag kan læses på vores hjemmeside her.

FSK har også indsendt andre forslag til arbejdsgruppen. Herunder et forslag om at regulere sæl og skarv, stoppe råstofindvinding på fiskepladser, opvækstområder og gydepladser, samt stoppe klapning af udgravning fra havne.

Dette er et kontroversielt forslag. Det ved vi godt. Men vi kan se, at kystfiskerne ikke har kvoter nok, at kvoterne forbliver små og økonomien for mange halter. Derfor er det set fra vores stol tid til at sadle om.

Vi må og skal sikre kystfiskeriet i vestlige Østersø. Derfor skal vi høste på en måde, hvor vi både for mere værdi af den kvote fisk som bliver tildelt Danmark, samtidig med at vi passer på havet.

De store ændringer vi foreslår skal ske gradvist. Og vi skal både have de andre lande med kvoter i Østersøen med på vognen, og vi skal sikre os finansiering til omlægningen. Vi foreslår derfor blandt andet også, at EUs hav- og fiskerifond finansiere omlægningen af fiskerierne i Østersøen.

Vi vil gerne invitere alle interesserede til debatmøde om vores forslag onsdag den 18 november kl. 10.00 – 13.00 hos Kystfisker Kompagniet i Korsør.

I kan tilmelde jer til Hanne Lyng Winter på: hanne.lyng.winter@gmail.com.

Forslaget støttes af: WWF Verdensnaturfonden, Danmarks Naturfredningsforening, Danske Restauranter og Cafeer, Fiskerikajen, Greenpeace, Kystfisker Kompagniet og Low Impact Fishers of Europe. Se forslaget her.