FSK har været til krisemøde i Gdansk for at drøfte situationen i den vestlige Østersø sammen med de tyske, svenske og polske kystfiskere samt repræsentanter fra LIFE (Low Impact Fishers of Europe)

Det europæiske havforskningsråd har foreslået en reduktion af kvoten på 87% i den vestlige Østersø, hvilket vil få meget alvorlige konsekvenser for en stor del af de danske kystfiskere. En ny rapport fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet slår fast, at et stort antal af de mindre fartøjer helt må forlade fiskeriet, hvis torskekvoten bliver sænket som ICES anbefaler.

På mødet i Gdansk fik alle fremmødte mulighed for at fremlægge deres synspunkter og blandt de diskuterede emner var sæler, rekreativt fiskeri og bifangst. LIFE udfærdiger en samlet skrivelse på vegne af medlemmerne, der tæller over 4000 fiskere fra 15 nationer, som som vil blive forelagt kommisionen.

IMG_6132

IMG_6117