Mange tiltag skal sikre fiskeriet og naturen i Østersøen

By 13. november 2020Info

Fiskeriminister Mogens Jensen (S) lancerede i februar i år et arbejde, hvis sigte var, at sikre fremtidens fiskeri og natur i Østersøen.

FSK-PO har efterfølgende indsendt en række forslag til ministerens arbejdsgruppe. En af dem er at omlægge fiskeriet til skånsomt fiskeri, men dette alene redder ikke hverken naturen eller fiskeriet i Østersøen.

Vi har derfor også indsendt en lang række øvrige forslag. Vi har blandt andet foreslået, at genoprette ødelagt natur, stoppe sand- og grusindvinding på fiskepladser, opvækstområder og gydeområder samt at stoppe dumpning af giftigt havneslam.

Vi har også foreslået, at sæl og skarv reguleres som en del af økosystemet. Målet skal være at skabe den rette balance imellem fisk, sæl og skarver, der ikke underminerer kystfiskeriet. Forslaget har vi indsendt sammen med Danmarks Fiskeriforening PO.

Vi har også foreslået at kystfiskerne skal have bedre mulighed for at fiske og tjene penge. Derfor har vi foreslået et generationsskifte i ålefiskeriet, at åbne op for fiskeri på signalkrebs samt at genudsætte vigtige arter for kystfiskeriet. Og at sikre kystfiskerne de bedst mulige afsætningsmuligheder.

Vi har også foreslået at der gives mulighed for at kystfiskerne kan etablere ”havmarker” som en ekstra indtægt ved siden af deres fiskeri.

Alle forslag i deres helhed og flere forslag kan læses på FSK-POs hjemmeside.