MÆRKESAGER

Det skånsomme kystfiskeri skal forvaltes som et selvstændigt segment

Det skånsomme kystfiskeri vantrives under den nuværende fiskeriforvaltning. Siden 2007 har kvoterne været en handelsvare, der kan købes, sælges og lejes fartøjerne imellem. Når kystfisk sættes til salg, kan kystfiskerne ikke konkurrere på pris med de større rederier. Derfor forsvinder kvoterne ud af det skånsomme fiskeri. Dermed havner en stadig større mængder af torsk, rødspætte og andre kystfiskerarter på de meget store fartøjer i det konventionelle fiskeri. Derfor bør det skånsomme kystfiskeri forvaltes som et selvstændigt segment, som de store rederier ikke kan købe kvoter fra. Læs mere

Det skånsomme kystfiskeri skal bruges som motor for vækst

Det skånsomme kystfiskeri sikrer arbejdspladser både til vands og på land. En fisker på havet giver job til to i land. I kystfiskeriet får man flere jobs og ansatte pr. landet fisk end i det konventionelle fiskeri. FSK mener, at man skal se kystfiskeriet som en motor for bæredygtig vækst og beskæftigelse.

Øresund skal fredes for sandsugning

Et sundt hav er alfa omega for fiskeriet. I årevis har myndighederne tilladt at der fjernes sand, grus og mindre sten fra vores kystnære områder. Hverken fiskepladser eller gydeområder går fri, og fiskernes protester om at fiskeriet bliver ødelagt af sandsugningen ignoreres. FSK arbejder for et totalt stop for udvindingen i Øresund, og et stop for udvinding på fiskepladser, opvækstområder og gydeområder over hele landet.

Der skal være et mærke for skånsomt fiskeri

Skånsomt fiskeri er havets økologi. En mærkningsordning for fisk fra skånsomt fiskeri vil give forbrugeren mulighed for at vælge fisk fra et fiskeri, der foregår i pagt med naturen. Der er ikke noget mærke i dag. FSK arbejder på, at et sådant mærke etableres.

Der skal tilføres flere fisk til det skånsomme kystfiskeri

Det skånsomme kystfiskeri foregår på naturens præmisser. Der fiskes på en måde, der sikrer naturen og økosystemets sammenhæng. Det mener FSK bør belønnes. Ved at tilføre flere fisk til det skånsomme kystfiskeri kan dansk fiskeri sænke udsmid af fisk, sænke brændstofforbruget og reducere den negative påvirkning af havbundens natur og dyreliv. Læs mere i vores kvoteoplæg her

Sælbestanden skal reguleres

Problemerne med sæler skal løses: I store dele af de indre danske farvande, langs den jyske vestkyst – og ikke mindst ved Bornholm – er sælbestandene i dag blevet så store, at de udgør en direkte trussel for kystfiskeriet. Sælerne spiser fiskene i garnene, og ødelægger fisk for tusindvis af kroner hver måned. Samtidig spreder gråsælen parasitter til torskene i Østersøen. Parasitter, der gør torskene syge og tynde. FSK støtter op om initiativer om udvikling af sælsikre redskaber. FSK mener dog også, at der er brug for en regulering af bestandene, der sikre en balance mellem sælbestandene, biodiversiteten i havet og kystfiskeriet. De nuværende regler har desværre langtfra været tilstrækkelige. Fiskere fra FSK er med i en række projekter, der undersøger sælsikre redskaber.