Kystfiskerordning: husk tilmelding senest 31. januar

By 28. januar 2020 Info

På fredag den 31. januar er det sidste frist, hvis man vil tilmelde sig en af kystfiskerordningerne. Man kan tilmelde sig enten den åbne kystfiskeriordning (tidsbegrænset) eller den beskyttede kystfiskerordning (tidsubegrænset).

Fordelen ved den beskyttede kystfiskerordning er et større kystfiskertillæg. Til gengæld binder man sit fartøj og sine kvoter i ordningen.

Hvis du fisker skånsomt og tilmeldes den beskyttede kystfiskerordning ganges hver af fartøjets promilleandele for de enkelte arter og farvande med 15. Hvis man fisker med ikke skånsomme redskaber og tilmelder sig den beskyttede ordning,  ganges hver af fartøjets promilleandele for de enkelte arter og farvande således med 5. I den åbne ordning ganges med 2 for de skånsomme redskaber og 1 for de ikke skånsomme.

At binde sit fartøj og kvoter til den beskyttede ordning betyder, at når man sælger sit fartøj, skal det ske til en anden kystfisker. På den måde er kystfiskerne i den beskyttede kystfiskerordning med til at sikre, at vi har et kystfiskeri i fremtiden.

Hvis man allerede er medlem af den beskyttede ordning, skal man ikke foretage sig noget, men blot vente på, at man får sit kystfiskertillæg. Dette får alle fiskere i ordningerne senest 31. marts i år.

Hvis man tilmelder sig en af ordningerne for første gang, kan man nå at melde sig ud, hvis man f. eks ikke er tilfreds med størrelsen af de tillæg man har fået tildelt. Dette skal dog ske senest 1. maj i år, og er kun muligt hvis man ikke har fisket mere egne kvoter uden tildeling af kystfiskertillæg.

Man kan finde tilmeldingsblanketten på Fiskeristyrelsens hjemmeside.