Kystfiskerne er bekymrede for torsken

By 7. juni 2019 Info

Kystfiskerne i Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri, FSK, er dybt rystet og meget bekymret over den rådgivning Det Internationale Havundersøgelsesråd, ICES, offentliggjorde i sidste uge. Hvis reduktionerne bliver så store, som rådgivningen lægger op til, vil det have store konsekvenser for de mange kystfiskere rundt om den vestlige Østersø.

Der skal gøres noget, så torsken kan komme på fode igen. Der skal sættes ind med alle midler. Men der skal også gøres en indsats for, at de mindre kystfiskere, der fisker skånsomt og uden udsmid, og som er hjemmehørende i vestlige Østersø, kan blive ved med at leve af fiskeriet“, siger Søren Jacobsen, formand for FSK og kystfisker fra Helsingør.

Kystfiskerne i FSK mener, at flere torsk skal prioriteres til de hjemmehørende fiskere i den vestlige Østersø. De bidrager til den lokale samfundsøkonomi, og fisker med mindre fartøjer, der er dimensioneret til dette farvand. En sådan løsning vil hjælpe både torsken, den vestlige Østersø, de hjemmehørende kystfiskere og lokalsamfundene.

ICES rådgivning er på 7.245 tons. Ud af dette har ICES regnet ud, at det rekreative fiskeri i 2020 vil fange 2.140 tons torsk. Hvordan kvoten skal fordeles, hvor stor kvoten bliver, og hvad der ellers skal gøres for torsken i den Vestlige Østersø, bliver endeligt besluttet på EUs rådsmøde til oktober.