René Rosengaard Christensen på AS9 Hummeren

René Rosengaard Christensen er fisker. Han fisker med det lille fartøj AS9 – Hummeren. Det gør han fra Århus, og det har han gjort de sidste 30 år. De første 20 år som fritidsfisker og de sidste 10 som bierhvervs- fisker. 

Men noget har ændret sig i Århus bugten. Til trods for at vandet er blevet mere klart og renere, så er de store torsk væk, og det vrimler med strandkrabber.  

Det har ændret sig særlig markant de sidste 7 til 10 år. Hvad det skyldes ved jeg ikke, men der har været mange sandsugere herude i området”, siger René Rosengaard Christensen. 

Nogle af René Rosengaard Christensen foretrukne fiskepladser er i dag kun en skygge af sig selv. 

Ude ved Langegrunden har der været en del fiskeri. Men det kan ikke betale sig at sætte garn derude mere efter sandsugerne er begyndt. Der er ikke hverken fisk eller hummer at komme efter. Det er et stort tomt hul”, siger René Rosengaard Christensen.

På den positive side oplever fiskeren ingen stor fiskedød mere, og han observere mange små fisk af både torsk, sej og rødspætter. Men de vokser sig ikke store. I hvert fald ikke i Århus bugten. 

Sandet fra Århus Bugten er blevet brugt til havneudvidelse af Århus havn og bygning af Øst-terminalen. Og der er er mere byggeri på vej. Det bekymrer René Rosengaard Christensen, der gerne vil være kystfisker mange år endnu. 

I Øresund er der lavet undersøgelser der viser at noget havnatur er mere sårbart end andet når det kommer til sand- og grusindvinding. Lignende undersøgelser er ikke lavet i Århus Bugten.