flag_yellow_high_png

Når kystfiskere gerne vil udvide virksomheden, men ikke vil leje kvoter af andre, så er de ukvoterede arter som taskekrabbe og konker gode alternativer. Derfor er FSK med i to projekter støttet af den Europæiske Hav- og Fiskerifond til udvikling af fiskeriet.

Krabbeprojektet

Kunne du tænke dig at prøve kræfter med krabbefiskeriet?

Dette projekt skal hjælpe fiskere i gang, uden at de skal investere flere hundrede tusinde i køb af redskaber. Afsætningen er sikret. Krabberne afregnes med en fast pris på 10 kr/kg ved Nordisk Krabbe Kompagni i Lemvig, som har etableret en produktion. Det er vores erfaring, at der normalt fanges mellem 3-5 kg per tejne, og at fiskeriet specielt er godt langs vestkysten, i det nordlige Kattegat samt Skagerrak.

Vi kan tilbyde at fiskere, der vil afprøve tejnefiskeri efter taskekrabber, kan leje udstyr hertil på en 2 årig lejeaftale, der omfatter 333 stk. tejner + liner og ankre på et af to nedenstående vilkår:

  1. kr. 25.000 per år for tejner, samt liner og ankre til 1.000 per mdr. (24 måneder),

  2. kr. 35.000 per år for tejner, liner og ankre,

– derved kan man afprøve om fiskeriet efter taskekrabber er interessant for den enkelte. Tejnerne udlejes i projektet af Hvalpsund Net A/S. Efter lejeperioden kan man købe de brugte tejner + tilbehør til en reduceret pris, eller man kan levere dem tilbage.

Derudover søger vi én båd, som er interesseret i at få installeret og afprøvet et nyt automatisk halesystem til tejner.

Der er et begrænset sæt tejner til udleje og henvendelser vil derfor blive prioriteret ud fra engagement og viljen til at drive fiskeriet kommercielt.

Kunne du tænke dig at prøve tejnefiskeriet efter taskekrabber, så send en mail til: [email protected] eller kontakt projektet på 30230767.

Deltagere i projektet er:

Forening for Skånsomt Kystfiskeri, Hvalpsund Net, Nordisk Krabbe Kompagni, CUVA, Aquamind og DTU Diplom

Konk projektet

Fiskeriet efter konk er i fuld gang. Der er stadig plads til flere. Men i England, hvor fiskeriet efter taskekrabber er stort, har de måttet lukke områder ned i længere perioder, fordi det bliver urentabelt. Det varer mange år, før fiskeriet kommer igen i de nedfiskede områder. Kan vi undgå dette i Danmark?

Dette spørgsmål tager projektet hul på. Vi sikrer, at fiskernes stemme bliver hørt fra start af, så forvaltningen kommer til at give mening for fiskerne.

Deltagere i projektet er:

Københavns Universitet, Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri og Aquamind