Krabbeprojektet

Kunne du tænke dig at prøve kræfter med krabbefiskeriet?

Dette projekt skal hjælpe fiskere i gang, uden at de skal investere flere hundrede tusinde i køb af redskaber. Afsætningen er sikret. Krabberne afregnes for toiden til 15 kr kiloet til bl.a. Nordisk Krabbekompagni i Lemvig. Det er erfaringen, at der normalt fanges mellem 3-5 kg per tejne, og at fiskeriet specielt er godt langs vestkysten, i det nordlige Kattegat samt Skagerrak.

Vi kan tilbyde at fiskere, der vil afprøve tejnefiskeri efter taskekrabber, kan låne 333 stk. tejner + liner og ankre for at prøve fiskeriet i en sæson. 

Tejnerne udlånes i projektet af Hvalpsund Net A/S. 

Derudover søger vi én båd, som er interesseret i at få installeret og afprøvet et nyt automatisk halesystem til tejner.

Der er et begrænset sæt tejner til udleje og henvendelser vil derfor blive prioriteret ud fra engagement og viljen til at drive fiskeriet kommercielt.

Kunne du tænke dig at prøve tejnefiskeriet efter taskekrabber, så send en mail til: iben@skaansomtkystfiskeri.dkeller kontakt projektet på 30230767.

Deltagere i projektet er:

Forening for Skånsomt Kystfiskeri, Hvalpsund Net, Nordisk Krabbe Kompagni, CUVA, Aquamind og DTU Diplom

Konk projektet

Fiskeriet efter konk er i fuld gang. Der er stadig plads til flere. Men i England, hvor fiskeriet efter taskekrabber er stort, har de måttet lukke områder ned i længere perioder, fordi det bliver urentabelt. Det varer mange år, før fiskeriet kommer igen i de nedfiskede områder. Kan vi undgå dette i Danmark?

Dette spørgsmål tager projektet hul på. Vi sikrer, at fiskernes stemme bliver hørt fra start af, så forvaltningen kommer til at give mening for fiskerne.

Deltagere i projektet er:

Københavns Universitet, Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri og Aquamind

 havfisk