Klimapåvirkning: Stor forskel på fiskemetoder

By 3. december 2018 Info

Fisk fra skånsomt fiskeri er et godt valg, hvis man går op i at reducere sit klimaaftryk. Herover et billede fra Torvehallerne i København, hvor Fiskerikajen, WWF Verdensnaturfonden og Den Blå Planet sammen med FSK i 2017 satte fokus på det skånsomme fiskeri.

Aftryk på klimaet er for flere og flere forbrugere blevet en vigtig faktor når de handler. Mange ved, at oksekød er en af de værste klimasyndere. Men hvad med fisk? Her er billedet ikke helt entydigt. Vildtfanget fisk ligger generelt i midten eller i den lave ende, af animalske produkter, når det kommer til CO2 aftryk. Men fisk er ikke bare fisk. Klimaaftrykket fra fisk afhænger af mange ting. FSK har derfor talt med Friederike Ziegler fra RISE Research Institutes of Sweden for at blive klogere på fisk og klima.

Noget af det mest klimavenlige fisk du kan spise er sild og makrel. De fanges ofte af store fartøjer og de svømmer i store stimer, og der fanges rigtig mange fisk på en gang. Derfor er brændstofforbruget pr kilo fisk meget lavt,” siger Friederike Ziegler.

Fanges sild og makrel med garn, mindre flydetrawlere eller kystnot langs kysterne er der efter alt at dømme også et meget lavt klimaaftryk i sammenligning med andre animalske fødekilder, men det er ikke så godt belyst.

Når det kommer til de arter, der lever på og i bunden som fx torsk og rødspætter, er billedet noget anderledes. Disse fisk lever mere spredt, og der er derfor ikke de samme stordriftsfordele som ved stimefiskerierne. I disse fiskerier er fangstmetoden af stor betydning for, hvor stort et klimaaftryk fisken har.

Der vil altid være forskelle imellem fiskerier. Det har også betydning, hvor store bestandene er, og hvor nemme de er at fange. Men overordnet set kan man sige at klimaaftrykket af en torsk eller fladfisk fanget med passive redskaber som fx garn har et lavere CO2 aftryk, end hvis den samme fisk fra den samme bestand er fanget med at aktivt redskab – det kan fx være bundtrawl”, siger Friederike Ziegler.

”Tidligere studier har også vist, at fladfisk fra snurrevodsfiskerier er et klimavenligt valg, når det kommer til f.eks. rødspætter. Det har en dansk forsker – Mikkel Thrane – blandt andet påvist,” siger Frederike Zielger.

Hvad, mange forbrugere ikke ved er, at selve fangsten er den mest klimabelastende del af produktionen. Dernæst kommer transport af fisken og tilberedningen hjemme i vores egne køkkener.

Friederike Ziegler argumenterer for, at man bør se på hele måden, der produceres på, og man som forbruger og forvalter skal sikre sig at den overordnede mest miljøvenlige måde at producere og fiske på belønnes.

Men hvis forbrugerne skal kunne tage det bedste valg, kræves det at forbrugerne kan finde de fisk, der har det laveste klimaaftryk, og at det er dokumenteret”, slutter Friederike Ziegler.

Friederike Ziegler er forsker på RISE Research Institutes of Sweden. Hun har arbejdet med livscyklus analyser på fisk de sidste 20 år, og har udgivet en lang række artikler i blandt andet The International Journal of Life Cycle Assessment.