Kæmpesten fanget af bomtrawler

By 7. oktober 2020 Info
På havnen i Thyborøn ligger der en kæmpe sten. Havnens læsser, der ellers kan løfte 4 tons, har ikke været i stand til at flytte den. Stenen er simpelthen for stor og tung.

Det er en belgisk bomtrawler, der har taget stenen med i land.

Den kæmpe sten viser jo med alt tydelighed hvor voldsomme bomtrawlerne er. Det her er bare hvad vi ser over havoverfladen. Hvad med alle de sten der flyttes og de stenrev der jævnes med jorden under havoverfladen? Det er en total naturødelæggelse, med store negative konsekvenser for kystfiskeriet“, siger Allan Monrad, krog- og kystfisker fra Hanstholm.

Kystfiskerne fra Hanstholm har i årevis oplevet at bomtrawleren har ødelagt deres fiskepladser. Blandt andet er der stadig et massivt bomtrawlsfiskeri i Natura 2000 området Gule Rev. Et område der ellers er udpeget som ekstra beskyttelsesværdigt under EUs habitatdirektiv på grund af stenrev.

Krogfiskerne har før i tiden haft et godt fiskeri på revet, men ifølge kystfiskerne fra Hanstholm har bomtrawlerne ødelagt stenrevet – og fiskene forsvinder.

I Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri, FSK-PO mener man at bomtrawl bør forbydes. Både indenfor og udenfor Natura 2000 områder.

Ifølge EUs fælles fiskeripolitik kan man godt indføre såkaldte hasteforanstaltninger hvis havets biologiske ressourcer er alvorligt truet som følge af fiskeriaktiviteter. Da bomtrawl er et lovligt redskab, ser man dog fra Danmarks side på nuværende tidspunkt ingen mulighed for at bruge denne bestemmelse.

Det er i vores øjne fuldstændig irrelevant om et redskab er tilladt eller ej. Når det kan flytte rundt på så store sten og på den måde ødelægge havnaturen – så er man nødt til at handle. Og hvis loven ikke giver mulighed for det. Så må man jo arbejde på, at lave lovene om,” siger Hanne Lyng Winter, biolog i FSK-PO