Havdebat: Er skånsomt fiskeri en del af løsningen?

By 3. september 2020 Info

Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri Producentorganisation, FSK-PO, afholdt den 2. september i samarbejde med WWF Verdensnaturfonden, Our Fish og MSC en velbesøgt havdebat i København. Debatterne havde deltagelse af flere sværvægtere indenfor fiskeri- og miljøområdet, herunder miljøminister Lea Wermelin (S) og fiskeriminister Mogens Jensen (S). Arrangørerne ville med debatten gerne sætte fokus på, at vi skal finde gode løsninger til skabe et bedre havmiljø.

Dagens debatter nåede bredt omkring forskellige sider af problemerne omkring havmiljø, den nye havplan, overfiskeri og forbrugernes tilgang til fisk.

FSK-PO havde inviteret et panel til at debattere om det skånsomme fiskeri kan være med til at løse nogle af problemerne omkring et belastet havmiljø og pressede fiskebestande. Panelet bestod af Jørgen L.S. Hansen, seniorforsker på Aarhus Universitet; Joachim Hjerl, stifter og leder af Havhøst; Jesper Redecker Hansen fra Fiskerikajen samt Søren Jacobsen, formand for FSK-PO.

Søren Jacobsen lagde ud med at redegøre for fordelene ved det skånsomme kystfiskeri. Kystfiskeriet giver et kvalitetsprodukt der efterspørges, og som derfor kan sælges til en højere pris. Fiskeriet påvirker havbunden minimalt og har en meget lav bifangst af småfisk. Det skånsomme fiskeri har derudover et lille brændstofforbrug sammenlignet med andre fiskerier, og er derfor også et godt klimavalg.

Han blev bakket op af seniorforsker Jørgen L.S. Hansen, der levende beskrev, hvordan tilstanden i både Kattegat og Storebælt kunne blive markant forbedret og sprudlende af liv, hvis man kun fiskede skånsomt. Særligt bunddyr og hermed havbundens biodiversitet ville blive markant forbedret i forhold til i dag. Øresund blev trukket frem som eksempel. Her fiskes der kun med skånsomme redskaber, og netop dette er ifølge Jørgen L.S Hansen, årsagen til, at Øresund har markant bedre natur og større fiskebestande and nabofarvandene.

Se mere om Øresund og skånsomt fiskeri her.

Det var ifølge Jørgen L.S Hansen nødvendigt med nytænkning for at forbedre den nuværende tilstand.

Fiskerikajen sælger hovedsageligt fisk og skaldyr, der er fanget skånsomt og kystnært. Jesper Redecker Hansen beskrev, hvordan der er et voksende marked for denne fisk, fordi det et produkt af en høj kvalitet, som har en god historie og miljøprofil.Der er ifølge Jesper Hansen ikke nok skånsomt fanget fisk til at dække markedets nuværende efterspørgsel.

Tang kan både være et middel i klimakampen, da tang optager en hel del CO2. Men tang kan potentielt også være en ny indtægtskilde for fiskerne. Joachim Hjerl fra Havhøst beskrev mulighederne ved tangdyrkning, hvor man sideløbende med sit fiskeri kan have tangmarker. Det er et helt nyt område, der stadig skal udforskes, så både producenter og forbrugere kan se mulighederne, og den gode smag, i tang.

Hanne Lyng Winter fra FSK-PO styrede debatten og kunne til slut konkludere, at det skånsomme fiskeri er en del af løsningen på problemerne.

Og kystfiskerne vil meget gerne være en del af løsningen på nogle af de problemer, som kom frem under dagens debatter.

 

Skrevet af: Søren Gundersen