FSK-PO inviterer til dialogmøde om Østersøen

By 13. november 2020Info

FSK-PO indsendte i september en lang række forslag til Miljø- og fødevareministeriet, om hvordan man kunne sikre fremtidens fiskeri i Østersøen.

Et af forslagene er en omlægning af fiskeriet til skånsomt fiskeri, fordi garnfartøjerne fanger torsk, der har en højere værdi. Men FSK-PO har også en lang række andre forslag til hvordan fiskeriet og naturen sikres i Østersøen, sådan at lokalmiljøerne sikres og udvikles.

FSK-PO vil gerne invitere til dialogmøde omkring vores forslag, så vi sammen kan komme på den rette kurs.

Debatmøde foregår onsdag den 18 november kl. 10.00 – 13.00 hos Kystfisker Kompagniet,  Baadehavnsvej 9, 4220 Korsør.

Vi afholder mødet efter alle gældende corona-regler. Hvis der er mange tilmeldte vil vi afholde mødet af to omgange.
Interesserede kan tilmelde sig til Hanne Winter på: hanne.lyng.winter@gmail.com eller tlf. 2810 9059