Bedre finansieringsmuligheder for kystfiskerne, flere unge ud på havet i kystfiskerfartøjer og regulering af sæler. Det er nogle af de emner, FSK vil arbejde med i de kommende år. Det og mere kan man læse om i FSKs nye program: ”En fremtid for det skånsomme kystfiskeri – Udvikling af mulighederne”.

Med fiskeripakken er fundamentet lagt for et kystfiskeri i udvikling. Men selvom kystfiskeriet politisk har haft medvind, er kampen ikke slut. Der er stadig meget, der kan gøres bedre og smartere.

Blandt andet finansieringen er en hæmsko for mange. Både til at udvide forretningen og til at komme i gang i kystfiskeriet. I FSK arbejder vi derfor på at skabe nye finansieringsmuligheder for det skånsomme fiskeri i samarbejder med en ansvarlig bank. Vi har også fokus på sandsugningens ødelæggende effekter på fisk og fiskens levesteder, og vi arbejder selvfølgelig altid for at skabe de bedst mulige rammer for kystfiskerne over hele landet. Læs hele programmet her:  FSK program 2018