Forskere: Glem ikke parasitterne i kampen for at redde torsken

By 9. oktober 2020 Info

Nogle steder æder sælerne torsken i garnet som herover. Andre steder er det også leverormen der er en trussel for torsk og kystfiskeri.

 

Forskere fra DTU Aqua og Københavns Universitet er nået frem til, at de torsk som har flest leverorm er de tyndeste og dem der har mindre protein i kødet og mindre fedtholdigere levere. Derudover viser forskernes resultater at torsk med flest leverorm også udviser tegn på at have kroniske leverskader, som påvirker organets funktion. Alt i alt kan dette svække torsken i en sådan grad, at det kan påvirke genopbygningen af bestanden af torsk i den østlige del af Østersøen.

Det skriver de i en netop offentliggjort undersøgelse.

Helt præcist skriver de, at interaktionen imellem fisk og parasitter ikke må glemmes, når der implementeres tiltag for at genopbygge fiskebestande.

Torsken leverorm er en parasit der – som navnet antyder – sætter sig i torskens lever, men som har gråsælen som slutvært. Som bestanden af gråsæler i Østersøen er vokset, har man kunne observere en stigende infektion af torsken med parasitten.

Ifølge forskerne er torskene i den østlige Østersø dog også udfordret fordi der ikke er mad nok til dem, og det er stadigt uklart hvorvidt de torsk som allerede er tynde på grund af fødemangel, også er mere modtagelige for parasitten.

En ting står dog klart. Forringelse af torskens sundhedstilstand kan føre til nedsat svømmeevne og dermed en nedsat mulighed for at søge føde, samtidig med at risikoen for at blive spist øges. Dette kan betyde en øgning af den naturlige dødelighed, som netop gennem de senere år har vist sig at være meget høj for fisk i denne bestand.

I området omkring Bornholm er stort set alle større torsk (over 30-35cm) inficeret med leverorm. Ved Bornholmsbassinet og syd for Gotland har de se større torsk i gennemsnit cirka 20 orm per lever.

Læs mere på DTU Aquas hjemmeside.

Kilde: Ryberg MP, Skov PV, Vendramin N, Buchmann K, Nielsen A, Behrens JW (2020) Physiological condition of Eastern Baltic cod,Gadus morhua,infected with the parasitic nematodeContracaecum osculatum.Conserv Physiol8(1): coaa093; doi:10.1093/conphys/coaa093.