Forsker: Sæler påvirker kystnære fiskebestande

By 11. april 2019 Info

Sara Königson har arbejdet med sælsikre redskaber i næsten 20 år, og har fulgt sælbestandenes udvikling tæt. Her ses hun på en af sine mange ture på havet.

 

Sara Königson er forsker på SLU, Sveriges Landbrugssuniversitet. Hun har siden år 2000 arbejdet med udvikling af sælsikre redskaber og har derigennem fulgt udviklingen i sælbestande i Østersøen. Hun har arbejdet med sæler, alt imens sælbestandene er vokset og bredt sig fra den nordlige botniske bugt og ned langs østkysten og til resten af Østersøen.

Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri, FSK, har talt med Sara Königson for at høre mere om de konflikter, der er opstået imellem fiskere, fisk og sæler, og en snak om hvordan man løser problemet.

Der er kommet rigtig mange sæler. Når vi tror, at fiskeri påvirker fiskebestandene, og vi ved, at sælerne spiser lige så mange og i flere tilfælde flere fisk end fiskeriet, så er der med stor sandsynlighed en påvirkning af fiskebestandene fra sæler”, siger Sara Königson.

Hun fortæller, at de første konflikter imellem fisk, fiskere og sæler oplevede man i Sverige i laksefiskeriet nordpå. Men nu har problemerne bredt sig, og fiskene bliver færre, som sælerne bliver flere.

”I Canada ser man jo, at sælerne er med til at holde fiskebestandene nede, selvom fiskeriet stopper. Hvorfor skulle det være anderledes her?” siger Sara Königson.

For torsk i den østlige Østersø er den naturlige dødelighed for torsk meget stor. Det skyldes ifølge Sara Königson ikke kun sæler, men sælerne betyder rigtig meget. Bestanden af torsk er i store vanskeligheder, og her mener Sara Königson, at det måske slet ikke engang vil hjælpe at sætte en fiskerikvote på nul, når sælerne tager så meget. Ifølge Sara Königson bør man ikke lukke øjnene for sælernes påvirkning af bestanden, hvis man vil redde torsken.

I Østersøen står vi jo overfor en katastrofe, hvor vi er ved at miste en hel bestand af fisk. Det er, som om man vil forvalte fiskeriet, men ikke tager sælerne med ind i ligningen- og det er en fejl”, siger Sara Königson

Ifølge Sara er der tre måder, hvorpå sælerne påvirker fisk og fiskere: Skader på redskaber og fangst, påvirkning af fiskebestande og at nogle sæler bære på parasitter, der overføres til særligt torsken.

Ifølge Sara Königson findes der ikke kun én løsning på problemerne.

Der er kommet så mange sæler nu, at det det ikke nytter kun at se på sælsikre redskaber. Man er nødt til også at se på, hvordan sælerne påvirker det samlede økosystem og fiskebestandene, ” siger Sara Königson.

Ifølge Sara Königson er sælerne i dag ikke forvaltet på en måde, der sikre en økosystembaseret forvaltning. Forvaltningen tager udelukkende afsæt i, at der skal være så mange sæler, som økosystemet kan bære, uden at se på hvordan andre dele af økosystemet har det som følge af de mange sæler.

HELCOM har et mål om, at der skal være så mange sæler som muligt, uden at de tager hensyn til at dette kan have en negativ effekt på det øvrige økosystem som f. eks. fisk eller fiskernes muligheder for at drive fiskeri. Det er, hvis du spørger mig helt hen i skoven og slet ikke i tråd med en økosystembaseret forvaltning”, siger Sara Königson.

I Habitatdirektivet – et miljødirektiv der blandt andet beskytter sæler – står der, at man skal tage hensyn til det øvrige økosystem og menneskelige aktiviteter, når man forvalter naturen. De hensyn mener Sara Königson helt mangler i den forvaltningsstrategi, der er omkring sælerne i dag. Der er i dag mange beviser på, at sælerne har en markant effekt på de kystnære fiskebestande, og det mener Sara Königson ikke man bør lukke øjnene for, når man forvalter.

I Norge er de begyndt at forvalte sælerne for at beskytte de kystnære fiskebestande. Det vil ifølge Sara Königson blive spændende at følge, hvad der sker i Norge. Hun håber på, at resultater fra Norge vil kunne bruges til at se, hvad reduktioner i sælbestande kan betyde for fiskebestandenes størrelse.

Sara Königson er forsker ved institut for akvatiske resurser på SLU i Sverige. Læs mere om hendes forskning her.