Formandens beretning fra generalforsamling 2019

By 12. april 2019 Info

Formand Søren Jacobsen lægger ud med at sammenligne fiskeriet med den gamle sang af John Mogensen ”Der er noget galt i Danmark”. For ifølge formanden har fiskeriforvaltning gået ”helt ad helvede til”, og der er ”noget i toppen, der trænger til at blive skiftet ud”.

Sætningen ”når tegnedrengen er i orden, kan man få det som man vil” passer også godt på fiskeriet. Det har vi kystfiskere mærket meget til, siger Søren Jacobsen. Dem med meget kvote og mange midler, er dem der har fået indflydelse. Det går bedre nu. Og her har FSK spillet en stor rolle i den ændrede kultur. Men det er ifølge formanden ikke slut endnu. For hver sten der vendes, dukker der noget nyt op.

Formanden konstaterer at der har været udfordring i fiskeriet i det forgangne år. I Nordsøen har fiskerne haft svært ved at fange fisken, og i indre farvande har kvoterne været små. FSK har sat sit aftryk på de minimis ordningen for Østersøen, som takket været FSK, har fået et kystfisker-aftryk.

Fisken forsvinder fra kysterne, konstaterede formanden. Det kan skyldes sælerne. FSK arbejder på denne problemstilling. Og det er en sag, der har høj prioritet for FSK.

FSK har fået plads i fiskeafgiftsfonden (FAF). Det er en del af fiskeripakken at også FSK skal repræsenteres der. Hanne Lyng Winter er udpeget til at sidde i fonden på vegne af FSK.

Formanden kunne med glæde bemærke at en af FSKs mærkesager – en mærkningsordning for skånsomt fanget fisk – er ved at være klar. FSK har med støtte fra EUs hav- og fiskerifond i samarbejde med et bureau udviklet den visuelle del af mærket samt kommunikationsmaterialet. Med fiskeripakken bliver mærket nu et statsligt mærke. Derfor arbejde FSK lige nu på, at overdrage vores materiale til Udenrigsministeriet.

I 2018 fik alle fiskere endelig adgang til de MSC certificeringer som DFPO med blandt andet EU-midler har fået i hus. Det har ellers før udelukkende været DFPOs medlemmer, der måtte sætte MSC mærket på de godkendte fiskerier. Men sådan er det ikke længere. Nu kan alle fiskere få adgang. Hvis man ikke er medlem ved DFPO, skal man betale for det, men der er adgang. Det har været en stor prioritet for FSK at sikre fiskerne denne mulighed. Sagen er dog ikke helt afsluttet, og formanden kunne fortælle, at FSK stadig arbejder med det sidste, før at sagen helt kan lukkes.

Efter års kamp lykkedes det at få at stoppe indvindingen af råstoffer i det nordlige i Øresund, og i Kalundborg har vi arbejdet med klapning. Formanden bekendtgjorde at i FSK arbejder vi for, at evt. erstatninger i sådanne sager skal tilfalde de berørte fiskere. Hermed går vi i FSK lidt imod strømmen, da fiskeriloven (§80, stk. 7 henvises der til, red) gør at sådanne erstatninger faktisk kan tilfalde fiskeriforeninger. Hvis man er medlem af FSK sker det ikke. Her tilfalder evt. erstatning altid medlemmerne.

Afslutningsvis bekendtgjorde formanden at det havde været et begivenhedsrigt år med mange møder på Christiansborg, i udenrigsministeriet og i fiskeristyrelsen om både fiskeripakken og kystfiskeriet generelt. Og vi samarbejder bredt med alle der ønsker at styrke kystfiskeriet. Det gælder både VILLUM og VELUX FONDNE, Øresundsakvariet, miljøorganisationer, aftagere mv. Vi sætter samarbejde og mangfoldighed højt. Sidst det skete var i Torvehallerne i København, hvor vi havde et stort arrangement med fokus på skånsomt fanget fisk. Formanden sluttede af med at FSK nu var på vej ind i en ny fase, da vi arbejde på at blive en producentorganisation, noget bestyrelsens håbede på ville få opbakning på generalforsamlingen.