Helsingør 10. februar 2017.

I dag satte kystfiskere fra hele landet hinanden stævne i Helsingør, hvor FSK afholdt sin årlige generalforsamling.Der var stort fremmøde, og de store emner var den nye beskyttede ordning for kystfiskere og situationen i den vestlige Østersø.

Formand Max Christensen var på valg, og har valgt ikke at genopstille til formandsposten i FSK. En post han har haft siden stiftelsen af FSK i november 2014.

Kystfiskeriet ligger mig stadig meget på sinde, og de sidste år som formand for FSK, har været en fornøjelse. Jeg har dog valgt at satse stort på helt nye fiskerier efter konk og krabbe, og da det tager en masse af min tid, har jeg valgt at sige tak for denne gang”, siger Max Christensen.

Max Christensen forbliver dog som medlem af FSKs bestyrelse, hvor hans store viden om fiskeriet vil gavne foreningens daglige arbejde.

Næstformand Søren Jacobsen fra Helsingør blev enstemmigt valgt til ny formand for FSK, og Reinhardt Schmidt fra Thyborøn blev enstemmigt valgt til næstformand.

Den nye kystfiskerordning og FSKs arbejde med bedre afsætning, bedre priser og en mærkningsordning for det skånsomme fiskeri bliver de helt store emner som jeg vil kaste mig over som formand i de kommende år. Og jeg glæder mig til at komme i gang”, siger Søren Jacobsen, formand for FSK.

FSK, Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri, er en fiskeriforening for de kystfiskere, der fisker med skånsomme redskaber såsom garn, snurrevod, tejner og kroge. Det er fiskerimetoder, der er skånsomme over for havbunden og havets natur, som er selektive, og derfor har en meget lille bifangst af ungfisk og uønskede arter. FSKs arbejde bakkes op af VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN, der har støttet projektet ”Naturskånsom fisk – fra hav til tallerken”, som er et partnerskabsprojekt imellem WWF, Verdensnaturfonden, Langø Fiskeriforening, Vedbæk Fiskeriforening, Fiskerikajen ApS og Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri.

Kontakt: 

Søren Jacobsen, 2122 7243

Reinhardt Schmidt, 4018 2372