Fiskeristyrelsen vil lempe reglerne for ankomstmelding

By 19. maj 2020 Info

Siden den 1. januar i år har fiskerne været underlagt skærpede krav om hvornår der skal forudmeldes ankomst til havn. Som noget nyt er flere arter  omfattet af melderegler, og der er ingen nedre grænse for, hvornår logbogsført fangst skal forudmeldes.

FSK-PO har fra starten været kritisk overfor de nye regler, og har løbende drøftet dem med myndighederne.

Fiskeristyrelsen arbejder nu på at ændre de udskældte regler. Efter planen vil de nye regler træde i kraft  1. september i år. Går alt efter planen vil der altså fra 1. september blive genindført en generel bagatelgrænse for ankomstmelding på 300 kg for logbogsførende fartøjer under 12 meter. Også uden for Østersøen. Meldepligten bibeholdes for laks og havørred i Østersøen (>10 stk.) og ål (>100 kg/døgn) for alle logbogsførende fartøjer, da Danmark er forpligtet til at kontrollere disse fiskerier for at overholder EU krav.

Men indtil 1. september skal man stadig følge gældende regler. Dem kan man finde på Fiskeristyrelsens hjemmeside her.