Fiskeriprogrammet bør støtte skånsomt fiskeri og forskning i sæl og skarv

By 26. februar 2021Info

Lige nu forhandler Folketingets partier om, hvordan pengene i det kommende fiskeriprogram skal fordeles.

FSK-PO mener, at programmet skal sikre, udvikle og fremme det skånsomme fiskeri, og så skal der bruge penge på at kortlægge, hvordan skarver og sæler påvirker de kystnære fiskebestande. Der er nemlig et akut behov, for at indfører en reel økosystembaseret forvaltning, der kan skabe et hav i balance, med plads til både fiskere, sæler og skarver.

Læs hele FSK-POs brev til Miljø- og fødevareudvalget her.

Både parlamentet og EU Rådet har udtrykt stor støtte til det skånsomme fiskeri. Således skrev EU Rådet i en pressemeddelelse i december 2020 at den nye Fiskerifond især skal støtte kystfiskeri af mindre omfang, og den 21 februar vedtog EU Parlamentet en rapport,  der anbefaler at man fremskynde arbejdet med et skift til mere skånsomt fiskeri for at bevare og genopbygge fiskebestandene men også for at genoprette marine økosystemer.

Folketingen bør følge op med midler og en prioritering af indsatser, der reelt sigter på at fremme fiskeriet og en natur i balance.